Svenskt Näringsliv föreslår med exakta formuleringar hur lagen kan ändras: Tanken är att stridsåtgärder ska stå i proportion till strejken eller blockadens följder och syfte.

Inspirerad av blockaderna mot en salladsbar i Göteborg har arbetsgivarnas vice vd Jan-Peter Duker uppvaktat arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med ett brev i dag, tisdag.

I den lagtext som Duker föreslår finns ett förbud mot stridsåtgärder som syftar till kollektivavtal på företag som inte har några anställda eller där företagaren bara har familjemedlemmar anställda.

Hans lagförslag innehåller också ett krav på att stridsåtgärder inte ska få leda till skador som inte står i förhållande till vare sig ändamålet eller omfattningen av strejken eller blockaden.

Förslag till regler om proportionalitet när det gäller fackliga stridsåtgärder har Svenskt Näringsliv hittat i en statlig utredning från 1998.