Lokal lönebildning ger större lönespridning, vilket ger bättre lönsamhet för företagen. På så sätt skapas fler jobb samtidigt som det finns större utrymme för de anställda att få en bra löneutveckling. Den slutsatsen drar Almega efter en undersökning organisationen låtit göra av 714 medlemsföretag med sammanlagt drygt 100.000 anställda.

– Företag med en vettig lönebildning är lönsammare än de som har en hårt sammanpressad lönestruktur, och lönsamma företag gynnar även de anställda, säger Almegas vd Jonas Milton.

Han har redan tidigare kritiserat LO:s krav på höjda lägstalöner, som han anser leder till sämre lönsamhet för företagen och därmed större arbetslöshet.

Konjunktur
Almega vill skippa de centrala löneförhandlingarna helt och flytta ut löneprocessen till företagen. Jonas Milton säger att förutsättningarna för lönebildning är olika på alla företag och att de måste få anpassa löneökningarna till den rådande konjunkturen.

– Många företag har fått lägga ned i onödan för att vi har ett lönesystem som inte kan hantera tillfälliga svackor.

Fler sifferlösa
Almega har redan sifferlösa avtal, där löneökningar avgörs lokalt, med akademikerförbunden till viss del även med tjänstemännen. Nu hoppas arbetsgivarorganisationen att fler tjänstemannaavtal och även LO-förbundens avtal ska öppnas för lokal lönebildning.

– Det är vår utgångspunkt i förhandlingarna, men det här handlar om ett perspektivskifte och det är inget man konfliktar sig till. Det måste ske i samförstånd med motparten, säger Jonas Milton.

LO kritiskt
LO-förbunden är traditionellt mycket kritiska till sifferlösa avtal, men Jonas Milton tror att frågan ändå kan diskuteras i årets avtalsrörelse.

– Med detta i hand tror jag att vi kan nå en dialog med våra motparter och visa att det handlar om en vinn-vinn-situation som också både företagen och de anställda tjänar på, säger han.

Läs också: hela rapporten