LO svårt att ta ställning till regeringens planerade jobb- och utvecklingsgaranti, eftersom den är så otydligt beskriven.

LO-Tidningen avslöjade tidigare regeringens planer på att begränsa a-kassan till en period från i sommar. LO:s styrelse ställde sig i dag, måndag, bakom ett remissvar på förslaget Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken.

– Det är omöjligt att ta ställning till jobb- och utvecklingsgarantin i dag. Vår inställning avgörs av hur jobb- och utvecklingsgarantin utformas, säger Lena Westerlund, LO-ekonom.

Ska utvecklas
Av regeringens förslag framgår bara att deltagare i Amsåtgärden jobb- och utvecklingsgaranti ska hänvisas till vanliga jobb eller nystartsjobb. Däremot finns inget beskrivet om aktiviteterna inom den nya garantins ramar. Innehållet ska utvecklas under våren.

– Vi vill ha en process om jobb- och utvecklingsgarantin, där vi deltar och har möjligheter att påverka, säger Lena Westerlund.

En rättighet?
För LO är det viktigt att den nya garantin blir en rättighet – att alla automatiskt överförs till den. Regeringen är otydlig på den frågan och skriver ”bör” delta i garantin.

I sitt remissvar pekar LO på en oklarhet i regeringens förslag. Den nya jobb- och utvecklingsgarantin ska träda i kraft efter 18 månaders arbetslöshet. Samtidigt räcker 300 a-kassedagar i ungefär 14 månader. LO vill täppa igen det glappet och låta a-kasseperioden direkt följas av jobb- och utvecklingsgarantin.

80 procent
LO kan acceptera att den tid som en arbetslös deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas in i a-kasseperioden med ett undantag – deltagande i arbetsmarknadsutbildning. Om all tid räknas in i a-kasseperioden så är det fördelaktigt för den arbetslöse att hoppa på alla småjobb. LO vill dock att arbetslösa ska gå kvar i en arbetsmarknadsutbildning och inte hoppa av den för ett kortare jobb.

LO:s krav är att ersättningen till arbetslösa i jobbgarantin är 80 procent i stället för de 65 procent som regeringen vill ha.

Hela landet
Enligt sin promemoria vill regeringen också ändra på jobbsökandet. I dag förväntas en arbetslös att söka jobb inom sitt yrke och i sina hemtrakter under de första 100 dagarna. Regeringen vill att jobbsökandet ska ske i hela landet redan från arbetslöshetens början. Det har LO ingen förståelse för.

Inte heller ser LO någon anledning att låta dem med barn under 18 år ha en a-kasseperiod på 450 dagar. LO anser att alla ska ha samma a-kasseperiod på 300 dagar.