Kommunals huvudskyddsombud och sektionsordförande Matts Jangerstad är besviken över att Arbetsmiljöverket har hävt skyddsstoppet mot brandförsvaret i Stockholm. Han fattade beslut om skyddsstopp i morse, måndag, och han anser att Stockholms brandmän kommer att utsättas för stora risker.

Arbetsmiljöverket konstaterar tvärsemot att brandmännens psykiska press efter neddragningarna inte räcker för att stoppa arbetet. Det finns ingen faktisk risk för brandmännens liv, enligt myndigheten.

– Arbetsgivaren har oriktigt sagt till Arbetsmiljöverket att vi åkt ut sju man i stället för nio vid flera tillfällen. Men det var före min tid, på 80- och 90-talet.

Neddragning
Bakgrunden till morgonens skyddsstopp är en omorganisation och neddragning av brandförsvaret som den nya politiska ledningen i kommunen beslutat. Brandförsvaret ska spara 60 miljoner kronor vilket bland annat innebär att det vid varje utryckning ska vara sju brandmän i stället för nio. Förändringen gäller från och med i dag, måndag.

Fredrika Edenman säger att Arbetsmiljöverket inte får ha åsikter om bemanningen som sådan. Regeringen har sagt att det är kommunerna själva som avgör nivån på brandskyddet. Det finns heller inga riktlinjer om bemanning från Räddningsverket. Något som Matts Jangerstad efterlyser.

Norsk metod
– I Norge bestäms antalet brandmän efter invånarantal. Det är ett bra sätt.

Matts Jangerstad har inte gett upp hoppet om att stoppa nedskärningarna. På fredag möter han politikerna i Stockholm. Han ska också kontakta länsstyrelsen och Räddningsverket, som ska få ta ställning till om den nya organisationen lever upp till kraven i lagen om skydd mot olyckor.