Lars Sjöström, ställföreträdande generaldirektör på Ams, räknar med att mellan 70.000 och 100.000 personer kommer att ta del av den nya åtgärden jobb- och utvecklingsgaranti.

– Det är vanskligt att ge någon mer exakt siffra, eftersom vi inte vet hur jobb- och utvecklingsgarantin kommer utformas och hur den kommer att införas, säger han.

Jobb- och utvecklingsgarantin ska ersätta aktivitetsgarantin och den ska införas den 1 juli i år.

Än har dock inte regeringen givit någon närmare beskrivning av innehållet utan det kommer i samband med budgeten i vår. Klart är dock att ersättningsnivån sänks från 80 procent till 65 procent och att ingen ska få förlängd a-kassperiod. Vilket betyder att alla som varit utan arbete i 300 dagar ska föras över till jobb- och utvecklingsgarantin.

I dag deltar omkring 38.000 personer i aktivitetsgarantin. När Ams Lars Sjöström gör bedömningen av hur många som kommer att hamna i den framtida jobb- och utvecklingsgarantin räknar han även in dem som i dag har fått en extra a-kasseperiod.