Direktörer som samtidigt är stora ägare i sina företag toppar listan över de största totala inkomsterna, det vill säga lönen plus inkomst av kapital.

Finansmannen Fredrik Lundberg och redaren Dan Sten Olsson står i en klass för sig med totala inkomster på 298,7 respektive 138,4 miljoner kronor.

På tredje och fjärde plats återfinns två storägare som byggt upp sina företag från grunden: Anders Lönner som efter en framgångsrik, men abrupt avslutad, karriär i Astra har startat egen verksamhet i medicin- och sjukvårdsföretaget Meda samt Mats Paulsson, som tillsammans med brodern Erik byggt upp byggkoncernen Peab.

De stora totalinkomsttagarna är också de som betalar mest i skatt. Men andelen skatt beror på hur mycket av direktörens inkomst som är högbeskattad lön och hur stor del som kommer från 30-procentigt beskattat kapital.

Ericsson-chefen Carl-Henrik Svanberg betalade till exempel mer i skatt än Medas Anders Lönner, trots att den senares totala inkomst var betydligt högre. Förklaringen är att Svanbergs lön var 22,9 miljoner medan Lönner tog ut 11,3 miljoner i lön.

Klädentreprenören Torsten Janssons löneinkomst var ”bara” 931.000, medan kapitalinkomsten var 26,8 miljoner. Han betalade ungefär lika mycket i skatt som bilsäkerhetsföretaget Autolivs vd Lars Westerberg, trots att Janssons samlade inkomst var åtta miljoner kronor större.

Läs eller ladda ner listan på vd-lönerna 2005 respektive 2004

Läs också: nyhetsartikeln "Direktörerna lyckades löneförhandla"
Läs också: nyhetsartikeln "Direktörslönerna skapar irritation"
Läs också: nyhetsartikeln "Optioner gav vd 8,5 miljoner i bonus"
Läs också: nyhetsartikeln "Först fet lön – sedan rejäl bonus"
Läs också: nyhetsartikeln "Bara fyra kvinnor på 100-listan"

Peeter-Jaan Kask
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen