Avtalsförhandlingarna på industrins områden ligger i startgroparna. Strax före jul utväxlade fack och arbetsgivare krav. Parterna överlägger nu för att reda ut vad buden innebär.

Arbetsgivarnas genomgående reaktion på fackens lönebud är att de är alldeles för kostsamma, och de säger också blankt nej till stora ökningar av lägstalönerna. Facken reagerar starkt mot arbetsgivarnas vilja att göra avtalen mer flexibla. Arbetsgivarna i Teknikföretagen förespråkar öppningsklausuler – möjligheter att göra lokala avsteg från kollektivavtalet. De vill ha mer flexibel arbetstid och större möjligheter att visstidsanställa.

– Flexibilitet i bemanningen är extra viktig i den internationella konkurrensen. Företagen måste vara rätt bemannade i varje läge för att klara sig, sa Teknikföretagens förhandlingschef Karl-Olof Stenqvist när arbetsgivarbudet presenterades.

Negativt inställda
Teknikföretagen lade i december inte fram några konkreta motbud om lönen. Det kommer senare. Företrädare för Facken inom industrin betecknar öppningsklausuler som utvecklingsfientligt och förvånansvärt bakåtsträvande.

– Öppningsklausuler är så defensivt. Det fungerar inte att svälta sig igenom problem. Det leder som regel till sotdöden. I stället ska industrin utvecklas och omvandlas, säger Ulf Bengtsson, ordförande för Sveriges ingenjörer.

För facken är lönehöjningar det mest betydelsefulla. På teknikområdet är IF Metalls krav 840 kronor per månad. Sif vill ha drygt 1.000 kronor mer till sina medlemmar. Sveriges ingenjörers krav är 1.600 kronor. Så ser konkretiseringen av 3,9 procents lönepåslag i den gemensamma avtalsplattformen ut.

Företrädarna för de tre facken tycker att det är mycket bekymmersamt att teknikarbetsgivarna inte lyckats precisera sig till konkreta siffror. Den gemensamma tolkningen är dock att arbetsgivarna inte vill ge någonting och till och med sänka lönerna genom öppningsklausulerna.

Stor klyfta
Teknikföretagens Karl-Olof Stenqvist konstaterar, liksom facken, att parterna står längre ifrån varandra än tidigare. Han berättar att Teknikföretagen kan komma att precisera sitt lönebud nästa vecka.

– Allt hänger ihop. Vi har ju pensionsförhandlingarna också, säger han.

Även de andra på industrins områden har lagt fram sina avtalsförslag. Facken håller sig i huvudsak till plattformen från Facken inom industrin. Bara Pappers ställer flera krav utöver plattformen. De handlar bland annat om arbetsmiljön och konflikträtt i samband med de lokala förhandlingarna.

De närmaste veckorna kommer förhandlingarna i gång på allvar. På de avtalsområden som inte slutit avtal till slutet kommer flera opartiska ordföranden (opo) att träda in. De är en slags medlare och har möjlighet att lägga förslag och skjuta upp stridsåtgärder.