LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin debatterade i dag, fredag, arbetsmarknadspolitik med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Hon hävdade att den kommande jobb- och utvecklingsgarantin kommer att kosta 6 miljarder.

Kostnaden är beräknad på att 50.000 personer deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och att det behövs runt 10.000 kronor i månaden för att ge en långtidsarbetslös vettiga åtgärder. LO har dock inte gjort någon jämförelse med kostnaderna i aktivitetsgarantin, den åtgärd som jobb- och utvecklingsgarantin ersätter.

– Det är svårt att diskutera jobb- och utvecklingsgarantin när vi inte vet vad den innebär. Får vi något besked av Sven Otto Littorin om resurserna till den? frågade LO:s ordförande.

Handlingsplan
Hon sa att en bra garanti måste innehålla en fördjupad handlingsplan och omfattande åtgärder för de arbetslösa.

Arbetsmarknadsministern förklarade att han har samma vision om innehållet i den nya garantin som Wanja Lundby-Wedin. Däremot vill han inte prata om pengar. Det är en fråga för den kommande budgetdebatten. Det konkreta innehållet kommer regeringen sedan att formulera tillsammans med fack, arbetsgivare och Ams.

Jobb- och utvecklingsgarantin ska börja fungera från den 1 juli och den ska omfatta alla som varit arbetslösa längre än 300 dagar. Ersättningen i garantin sänks från den tidigare nivån på 80 procent av lönen till 65 procent.

Indragna åtgärder
I debatten kritiserade LO:s ordförande indragningarna av olika åtgärder och pekade på arbetslösa som nu inte kunde fullfölja sina utbildningar. Sven Otto Littorin svarade att det handlar om att människor ska kunna ta jobb snabbt och inte stängas in i åtgärder.

Wanja Lundby-Wedin vände sig också mot idén att sänka arbetsgivaravgifterna för unga. De allra flesta får, enligt henne, jobb ändå.

Fler i garantin
Debatten skedde på ett seminarium, som LO ordnade, om just arbetsmarknadspolitik.

På samma möte pratade även Anders Forslund från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Han sa att det troligen kommer bli betydligt fler än 50.000 arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin eftersom ingen kommer att få en andra a-kasseperiod och för att deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att dras bort från de 300 a-kassedagarna. I aktivitetsgarantin är strax under 40.000 personer inskrivna.