När Kommunal i dag, fredag, överlämnade sina yrkanden till arbetsgivarna inom kommuner och landsting fanns utöver grundkravet på minst en tusenlapp ett krav på höjd lägstalön till 16.200 kronor per månad. Lika för alla. Nu är lägsta nivån för outbildade 13.800 kronor och för utbildade 15.000.

– Vi vill bara ha en nivå, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Det generella lönepåslaget, som ska vara lika för alla, måste enligt Kommunal bli så högt att samtliga medlemmars reallöner säkras, det vill säga minst lika stort som inflationen. Några siffror vill Kommunal inte gå ut med ännu. En utgångspunkt blir riksbankens inflationsmål, som ligger på 2 procent.

Förutom löneökningar kräver Kommunal, som har drygt 400.000 medlemmar i kommuner och landsting, rätt till heltid, ett lägsta deltidsmått på 20 timmar per vecka och en reglering av visstidsanställningarna.

Förbundets avtalsansvarige Håkan Pettersson tror att den totala kostnaden för förbundets krav ligger kring 5,4 procent, plus ett par tiondelar för lägstlöneökningen.

Samma slutsats drar arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting som i en första kommentar avvisar Kommunals krav som för höga. I går, torsdag, sa arbetsgivarna att det vore bra om den kommunala sektorn fick lite mer än den privata, vilket Kommunals ordförande Ylva Thörn tacksamt noterat.

Dock gjorde arbetsgivardirektör Markus Gustafsson i dag klart att industrin fortfarande ska vara löneledande. Något som även Kommunal ställer sig bakom.

Så om industriförbunden får ett lågt avtal blir det ett tak för er?

–    Det påverkar förstås, men det är inte industrin som sätter våra löner, säger Håkan Pettersson.

Fakta: Så mycket tjänar kommunalaren
Genomsnittslönen för en kommunalare är cirka 18.300 kronor. Det är 87 procent av en genomsnittlig verkstadsarbetares lön. Skillnaden har minskat med 0,3 procent per år sedan år 2000.
Den genomsnittliga lägstalönen för Kommunals medlemmar inom kommuner och landsting var förra året cirka 15.200 kronor. År 2005 var det 11 .000 personer som hade en lön under 14.000 kronor.
Förra avtalet, som slöts 2005, gav förra året 562 kronor. Det var 0,3 procent eller 62 kronor utöver avtal.