BOK. Någonstans mitt i Polen ligger byn Gammeltida, fast egentligen ligger den ”precis mitt i världsalltet”. Den vaktas i fyra väderstreck av fyra ärkeänglar, och genomkorsas av två vattendrag, Svartån och Vitån som i slutet av byn förenas och blir till Ån. En koncis beskrivning av världen.

Historien tar sin början år 1914, när det stora kriget mullrande sveper in i människornas liv. Vi får följa några personer och deras efterkommande genom korta berättelser som på ett intrikat sätt bildar en levande mänsklig helhet.

Det här är naturligtvis ett sekel av polsk historia, men det skulle vara av endast kuriosaintresse för en utländsk läsare om det inte också var en allegori över människans historia. Historien om byn Gammeltida är en berättelse om det svårfångade begreppet Tiden, och om hur vi söker att fylla det med innehåll och ge det mening.

Gud spelar inte oväntat en stor roll, men Tokarczuks gud är inte den vanliga judeo-kristna abstraktionen utan mer av de grekiska sagornas personliga gud. Och hennes omskrivningar – omtolkningar! – av de bibliska berättelserna är stundtals helt geniala. Tokarczuk är utbildad psykolog, och jag vill tro att det märks tydligt i hennes fina känslighet för människornas existentiella utsatthet. Hon skriver en öppen prosa som glider mellan dröm och vaka, mellan realism och magi, mellan det yttre och det inre. 

Och som det anstår en jungian befolkas hennes universum av många kraftfulla och suggestiva symboler. Blott en av dem uppträder med sitt fullständiga namn, Den Onde Mannen.

Det är ingen tillfällighet, i bokens finns ett konsekvent feministiskt perspektiv: ”Gud och mannen hade ju viktigare saker att tänka på: krig, naturkatastrofer, erövringar, långväga utfärder… Kvinnorna tog hand om maten.” Undantaget från manlig strävan är Izydor som betraktas som eljest.

Lennart Ilkes översättning är både följsam och uppfinningsrik, och de språkval han träffar gör att knappt något av bokens betydelserikedom går förlorad. Berättelsen om Gammeltida är lika vacker som väsentlig. Och vilken berättarglädje sedan!

Titel: Gammeltida och andra tider
Författare: Olga Tokarczuk
Översättning: Lennart Ilke
Förlag: Ariel Skrifter

Gregor Flakierski
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören