Förhandlingarna mellan Teknikföretagen och IF Metall har ännu inte kommit igång på allvar. Arbetsgivarna har inte lagt fram något konkret lönebud.

– Om arbetsgivarna vill vara lönenormerande får de komma med ett bud så förhandlingarna kan komma igång på allvar, säger IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä.

Löner
Tidigare avtalsrörelser har arbetsgivarna presenterat sitt lönebud i mitten på januari. Veli-Pekka Säikkälä berättar också att det var först år 2001 som teknikarbetsgivarna över huvud taget gick med på att det fanns något löneutrymme i förhandlingarnas inledningsskede. Vid alla förhandlingstillfällen från 1905 och framåt hade då arbetsgivarnas första bud varit att det inte finns några pengar till löneökningar.

Veli-Pekka Säikkälä vill att arbetsgivarna ska komma med något användbart. Förra gången 2004 inledde teknikarbetsgivarna med ett bud som låg strax under en procent. Det tycker fackets representant är alldeles för lågt.

Arbetstid
Arbetstidsfrågan handlar i stor utsträckning om att konkretisera den nya lagstiftningen, som kräver elva timmars vila per dygn.

Arbetsgivarna strävar dessutom efter en mer flexibel arbetstid. Konkret handlar det om att de vill ha bort stupstocken, som säger att den normala arbetstiden mellan klockan sju på morgonen och fyra på eftermiddagen om de lokala parterna inte kommer överens.

Pensioner
Fack och arbetsgivare har även diskuterat pensioner. Svenskt Näringsliv svävar än så länge lite på målet och är inte helt bestämda på om de tänker komma på de inbokade förhandlingarna. IF Metall har dock fått uppfattningen att Teknikföretagen är villiga att förhandla om pensionerna nu.