– Man blir bara så trött när man ser hur de tar för sig. Jag tycker att de agerar oansvarigt.

Stefan Löfven, ordförande i IF Metall, är upprörd, men inte särskilt förvånad över att direktörerna i de 100 största företagen fått kraftiga lönelyft de senaste tre åren.

– Det är samma människor som tycker det är alldeles förskräckligt när vi begär en extra höjning av lägstalönerna. Och då pratar vi om löner som ligger på 14.500 till 15.000 kronor i månaden

Stefan Löfven hävdar att direktörernas lönelyft skapar irritation och skruvar upp löntagarnas förväntningar i vinterns stora avtalsrörelse. Samtidigt framhåller han att förbundets avtalsråd ställt sig bakom en linje som innebär att Metall inte kan dra på hur mycket som helst.

Behöver tänka på framtiden
– Sverige måste ha en lönebildning som ger reallöneökningar och som är långsiktigt hållbar. Vi ska ju kunna ta ut bra reallöner om fem och tio år också.

– Det är oerhört viktigt för oss att också klara sysselsättningen. Det värsta som kan hända ur reallönesynpunkt är att våra möjligheter att driva våra krav försvagas av hög arbetslöshet.

Stefan Löfven anser att en skicklig företagsledare ska ha bra betalt.

– Men med de ökningarna som nu är aktuella verkar de helt ha tappat kontakten med verkligheten.

Han tror att bonusar har bidragit till de stora lyften i direktörslönerna och han är kritisk till många av de system som finns. Men han kan tänka sig bonussystem där även IF Metalls medlemmar får del av en god vinstutveckling.

– Jag tycker att våra medlemmar, utöver de centrala löneavtalen som ger reallöneökningar till alla, ska kunna få lite grädde på moset i företag med en god vinstutveckling. Extra ersättning ska inte bara gå till vd och chefer utan också till dem som jobbat ihop de här vinsterna på golvet.

Vad är hans råd till direktörerna inför deras lönerörelse 2007?

– De måste förstå att även om deras löner formellt sett är en sak för aktieägarna så har de betydelse för alla anställda i företaget och hänger ihop med lönebildningen i hela samhället. De kan inte isolera sig.

– Mitt råd är därför enkelt: Följ den löneutveckling som gäller för andra grupper i samhället.

LO:s chefekonom Dan Andersson tror att de så kallade private equity-företagen – riskkapitalbolag som köper upp andra företag – har spelat en stor roll för den extremt snabba ökningen av direktörslönerna.

– Det blir mer och mer vanligt att mindre och mellanstora företag har private equity som ägare. Tack vare den låga räntan har de företagen åstadkommit hög avkastning, vinster som direktörerna i deras bolag sedan får del av.

– Dessa löneökningar tycks spilla över även på andra medelstora företags vd-löner.

Och att det finns flera olika ersättningsformer kan i sig vara lönedrivande, tror Dan Andersson.

– Ju fler komponenter som finns att förhandla om desto mer drivs lönerna upp. Ju mer tillägg, ju mer komplicerade lönesystemen är,  desto högre löneökning. Det är så förhandlare jobbar.

– Direktörerna som skaffar sig sådana här system är ju löneförhandlare som alla andra.

Läs eller ladda ner listan på vd-lönerna 2005 respektive 2004

Läs också: nyhetsartikeln "Direktörerna lyckades löneförhandla"
Läs också: nyhetsartikeln "Optioner gav vd 8,5 miljoner i bonus "
Läs också: nyhetsartikeln "Först fet lön – sedan rejäl bonus"
Läs också: nyhetsartikeln "Storägarna drar in mest"
Läs också: nyhetsartikeln "Bara fyra kvinnor på 100-listan"

Peeter-Jaan Kask
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen