Våren för två år sedan försökte en arbetsförmedlare tvinga de arbetslösa att demonstrera för kollektivavtalen. Han har åtalats i veckan.

– Jag har väckt åtal för tjänstefel. Det består i att arbetsförmedlaren skickat en kallelse i strid med sitt myndighetsutövande. Detta strider även grundläggande fri- och rättigheter. Ingen ska tvingas delta i en opinionsyttring, säger vice chefsåklagare Thomas Malmenby vid Nyköpings åklagarkammare.

Brevet skickades till 39 arbetslösa byggnadsarbetare våren 2005. De uppmanades att delta i ett informationsmöte och en demonstration i Stockholm till försvar av kollektivavtalet. I brevet ställds krav på närvaro och de arbetslösa fick veta att de kunde förlora a-kassan om de inte deltog. Enligt åklagaren har arbetsförmedlaren skrivit brevet tillsammans med företrädare för Byggnads på arbetsförmedlingens brevpapper.

Det var Ams personalansvarsnämnd som sommaren 2005 gick till åklagaren med en åtalsanmälan. Arbetsförmedlaren omplacerades till andra arbetsuppgifter. Personalansvarnämnden såg allvarligt på det inträffade, men ville inte säga upp honom.

Det vanligaste straffet för tjänstefel är böter, men upp till två års fängelse kan utdömas.