Tre av fyra i LO-opinion vill inte ha ett delat partiledarskap i socialdemokraterna.

23 procent säger ja till maktdelning. Majoriteten av dem vill att socialdemokraterna ska ledas av en ordförande och en vice ordförande.

Bara en av tio i LO-opinion tycker att socialdemokraterna ska göra som miljöpartiet och låta två personer dela på partiledarskapet. Sex av tio i LO-opinion tycker inte att det spelar någon roll om en man eller kvinna väljs till partiledare.En tredjedel anser att den nya partiledaren ska vara en kvinna.

– Det är på tiden om man ska vara trovärdig om jämställdheten. Och den har partiet pratat om i över hundra år,  tycker Joakim Blomqvist, Örebro, byggnadsmålare och fackligt aktiv i Målareförbundet.