Mer pengar till föräldralediga och tydligare regler för lönesättningen. Det kräver SKTF för tjänstemännen i de kommunala bolagen.

Några sifferkrav på löneökningar presenterar facket inte, i stället satsar det på ett nytt sifferlöst avtal.

– Det nuvarande avtalet är också sifferlöst och det har gett reallöneökningar till våra medlemmar säger avtalsombudsman Torbjörn Flodfält i en kommentar till SKTF-Tidningen.

Facket vill att tillägget med 10 procent på föräldrapenningen ska förlängas från tre till sex månader. Syftet är att få fler pappor att stanna hemma längre och att öka jämställdheten.

SKTF vill också få tydligare regler för lönesättning. Facket efterlyser bättre dokumentation av löneprocessen som består både av förhandlingar mellan fack och arbetsgivare och lönesamtal med varje arbetstagare.  Det vill också att chefernas ansvar och befogenheter i lönesättningen måste förtydligas.

Avtalet ska förhandlas fram mellan SKTF och de kommunala bolagens samorganisation och gäller 7.000 anställda. Det ska börja gälla den 1 april.