SISTA ORDET. Kan Carl Bildt stanna kvar som utrikesminister efter avslöjandet att han efter sin utnämning tagit emot nära fem miljoner från oljebolaget Vostok Nafta där han tidigare varit styrelseledamot?

Det är möjligt att han kan. Statsminister Fredrik Reinfeldt verkar vara beredd att ursäkta hans lögner och dessutom överse med sin utrikesministers bindningar till Putins maktbolag Gazprom. Men oavsett om Bildt sitter kvar eller inte, så är hans trovärdighet som utrikesminister ohjälpligt förlorad.

Vid sitt tillträde förklarade Carl Bildt att det var juridiskt omöjligt för honom att lämna tillbaka sina optioner i Vostok Nafta.
Det var en lögn. En option ger innehavaren rätt att i framtiden köpa aktier till ett i förväg fastställt pris. Men ingen kan tvinga innehavaren att lösa in optionen. Bildt kunde ha avstått.

Optioner är ett fiffigt sätt för företagsledningar att utan risk berika sig.

Det officiella motivet för optioner är att företagsledningarna ska stimuleras att höja värdet på det egna bolagets aktier. Men eftersom optioner tecknas när aktien står lågt och eftersom de under alla förhållanden aldrig behöver inlösas rör det sig om en närmast riskfri metod för företagsledningarna att berika sig själva.

Svenska folket mycket väl förstår vad det handlar om
Fredrik Reinfeldt tror att svenska folket inte förstår vad optioner innebär. Men regeringens problem är nog det motsatta: att folket mycket väl förstår vad det handlar om.

Enligt Bildt och Reinfeldt är det vanligt att styrelser erbjuds att medverka i optionsprogram. Men också det är fel. Enligt svensk bolagskod kan en företagsledning erbjudas optioner men inte en styrelse. Styrelser ska ha fasta ersättningar, därför att de ska vara fria att kontrollera att den verkställande ledningen inte frestas att pumpa upp aktiekursen genom att manipulera bokföringen.

Nu är Vostok Nafta ett Bermudaregistrerat företag. Det kan därför strunta i svensk bolagskod. Enligt Vostok Naftas egna regler förlorar dock en styrelseledamot som lämnar sitt uppdrag optionsrätten. Styrelsen fattade därför efter det att Carl Bildt blivit utrikesminister ett särskilt beslut om att han skulle få behålla sina optioner.

Om detta ska räknas som bestickning undersöks nu av åklagare. Men när en landshövding som inbjuds till en älgjakt kan dömas för mottagande av muta, vad ska vi då kalla en utrikesministers mottagande av optioner värda fem miljoner?

Med vilken trovärdighet kan Bildt uttala sig om rysk politik?

Optioner till en företagsledning kan till nöds försvaras med att ledningen (inom lagens råmärken) bara behöver se till företagets bästa. Men en utrikesminister ska se till det allmänna bästa – och det allmänna bästa sammanfaller ofta inte med företagets bästa.

I all synnerhet gäller det för oljeföretag som är verksamma i diktaturer som Sudan, Syrien och Eritrea. Det är i dessa länder som Lundin Oil och dess styrelseledamot Carl Bildt tjänat pengar. Vostok Nafta har satsat på investeringar i den ryska oljejätten Gazprom som vill bygga en omstridd oljeledning genom Östersjön.

Med vilken trovärdighet kan Carl Bildt efter mottagande av femmiljonersgåvan uttala sig om rysk politik, Mellersta Östern eller förtrycket i Sudan?

Carl Bildt vill inte inse problemet, och redan därigenom bevisar han sin olämplighet som utrikesminister.