Anställda inom kommuner och landsting borde få större löneökningar än andra i årets avtalsrörelse, enligt Markus Gustafsson på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Löneökningarna inom kommuner och landsting borde vara större än i andra branscher, enligt arbetsgivarorganisationen SKL.

– Annars kommer vi aldrig i fatt, säger Markus Gustafsson.

Kommunal redovisar sina avtalskrav
I  morgon presenterar fackförbundet Kommunal sina krav inför årets avtalsrörelse, men när motparten SKL kallade till presskonferens idag ville chefen för arbetsgivaravdelningen, Markus Gustafsson, inte berätta om arbetsgivarnas krav och inte heller säga något om vilket utrymme det finns för löneökningar.

Däremot konstaterade han att lönerna ligger lågt inom kommuner och landsting i jämförelse med andra sektorer. Därför är det viktigt att löneökningarna i årets avtal blir minst lika höga som i andra branscher.

– Jag tycker definitivt det är rimligt att vi håller takt med de andra sektorerna, sa han.

Markus Gustafsson tillade också att löneökningarna till och med borde vara något högre inom kommuner och landsting för att jämna ut skillnaden, men att det blir svårt att uppnå så länge industrin är löneledande i avtalsrörelserna.

– Jag har en invändning mot att det alltid måste vara så, då blir det aldrig någon förändring säger han.

2006 blev ett rekordår för kommunerna
Samtidigt manade SKL till återhållsamhet med löneökningar trots att landets kommuner och landsting gick med 19 miljarder i vinst i förra året. Vinstkurvan vänder neråt redan i år och 2010 räknar man med underskott.

– Visst skulle vi kunna höja lönerna rejält nu, men då måste de sänkas rejält i framtiden och det tror jag inte facket går med på, säger Markus Gustafsson.