I sin egen rapport om synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter konstaterar LO att facket i stort sett sysslar med det medlemmarna vill. Och i varje separat bransch är andelen fackligt anslutna lika hög som tidigare.

– Budskapet i rapporten är att vi arbetar med rätt frågor och det stärker fackets legitimitet, men vi måste också vara lyhörda för medlemmarnas uppfattningar, säger Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande.

Rapporten är en del i serien Röster om facket och jobbet, som publicerats sedan 1988. Den nya rapporten bygger på intervjuer med drygt 8.000 personer i LO, TCO och Saco, och de gjordes förra våren. Den här rapporten är den första av sju i den femte omgången av rapportserien.

Samma frågor
Ända sedan start har i stort sett samma frågor varit viktiga för fackmedlemmarna. Det är anställningstrygghet, arbetsmiljö, löner och skydd mot inkomstförlust. På senare år har jämställdhet prioriterats upp av medlemmarna och blivit en av de fem allra viktigaste frågorna.

Det finns vissa skillnader mellan förbunden i prioriteringarna. Bland Kommunals medlemmar tycker 99 procent att anställningstrygghet är mycket viktig eller ganska viktig. Bland de redovisade ligger Hotell och restaurang lägst med 94 procent som lyfter fram anställningstryggheten.

Jämställt?
Pappers medlemmar är de som högst prioriterar jämställdhet. 97 procent ser jämställdhet som en viktig fråga, medan 87 procent av Transports medlemmar betonar frågan.

Ungefär hälften av fackmedlemmarna vill öka fackets inflytande. Kvinnor som jobbar på stora företag och invandrare förespråkar i större utsträckning mer facklig makt. Män har en mer positiv syn än kvinnor på vad det fackliga medlemskapet ger.

Står utanför
Rapportskribenterna har även tittat på skäl till att stå utanför facket. Den främsta anledningen är för hög fackavgift. Många av dem utanför facket kan dock tänka sig att gå med och högst på deras lista står förutom sänkt fackavgift ett annat arbetssätt.

– Det finns ganska goda möjligheter att öka anslutningsgraden och kvinnor är mer positiva till att gå med i facket, säger Åsa Forsell, som varit med och skrivit rapporten.

Organisationsgrad
LO-utredaren Mats Larsson konstaterar att organisationsgraden sjönk till under 80 procent förra året. Senast den fackliga anslutningen låg på den nivån var i slutet på 1970-talet.

Han konstaterar dock att organisationsgraden inte sjunkit i någon bransch, snarare har den gått upp något i tjänstesektorn. Det som hänt är att industrin med hög organisationsgrad minskat i storlek medan tjänstesektorn med lägre anslutningsgrad blivit större.

Unga stockholmare
Andelen fackmedlemmar är särkilt låg bland ungdomar och stockholmare. Bland unga i huvudstaden är bara var tredje med i facket.

– Vi tror inte att organisationsgraden kommer att fortsätta sjunka utan den kommer att plana ut, säger Mats Larsson.

Läs också: LO:s hela rapport