Mona Sahlin nämns som en favorit till partiledarposten i socialdemokraterna, men lika ofta påtalas att Mona Sahlin har dåliga relationer med facken. Men enligt Wanja Lundby-Wedin finns ingen grund för detta.

– Det tycks ha blivit en sanning för debattörer och krönikörer, men jag har aldrig känt att det finns konflikter, snarare tvärtom. Jag minns henne som arbetsmarknadsminister och som sådan fungerade hon oerhört bra.

Under sin tid som arbetsmarknadsminister ville Mona Sahlin införa den stopplag som tillfälligt skulle förbjuda strejker, ligger inte det henne i fatet?

– Hon fick bli symbol för förslaget, vilket var orättvist. Bakom stod hela regeringen och en nästan enig LO-styrelse, så det är fel att nu utmåla henne som ansvarig, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Jag var själv upprörd eftersom jag då jobbade på Kommunal och vi just då satt i förhandlingar, men Mona Sahlin ska inte behöva bära hundhuvudet för det.

– Även i dagens frågor fungerar hon bra. Hon har jobbat med integration och frågor som är helt centrala för att klara det fackliga åtagandet.

Skeptiska LO-ordförande
I fredagens radiosändning av Dagens Eko uttalade sig några ordförande för LO-förbund mer eller mindre skeptiskt om Mona Sahlins kandidatur.

Sekos ordförande Janne Rudén ansåg att hon inte lyssnat tillräckligt på facken när det gäller energifrågorna och Byggnads ordförande Hans Tilly tyckte att hon inte ägnat den tid som behövs för de fackliga kontakterna. Men Wanja Lundby-Wedin instämmer inte.

– Egentligen ska LO inte ta ställning i partiledarefrågan. Vi ska kunna samarbeta med vem det än blir. Därför tycker jag det är olyckligt om vi går ut och säger vilka vi inte vill ha. Det ska vi undvika. Som partimedlemmar kan vi ha åsikter, men det är ändå kongressen som ska välja den nya partiledaren.

Stöder du själv Mona Sahlin som ny partiledare?

– Jag ser henne som en väldigt god kandidat, ingen kan ifrågasätta hennes kompetens, men som LO:s ordförande vill jag inte i dag säga att jag har en kandidat.

Ditt eget namn har nämnts som ny partiledare.
– Ja, och jag väljer att inte svara någonting, för mig känns det inte aktuellt. Det är nog så krävande att vara LO-ordförande. Jag säger inte nej, men det är en valberedning som jobbar för detta, och det är viktigt att det finns flera kandidater så att valberedningen kan vaska fram den bästa och inte bara förorda den som blir kvar.

Är det viktigt att det blir en kvinna?
– Ja, det är viktigt. Det har poängterats så mycket så om det inte blir en kvinna är det ett svaghetstecken.

Wanja Lundby-Wedin har också synpunkter på hur den socialdemokratiska partiorganisationen kan förändras. I dag består det verkställande utskottet (VU), där hon själv sitter, av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Som ett komplement vill hon se ett arbetsutskott där partiledare, partisekreterare och en nyinrättad post som vice partiledare tar plats.

– När man nu ändå byter partiledare kan man se över formerna i verkställande utskottet och partistyrelsen.

– Jag har bara suttit i VU när socialdemokraterna varit i regeringsställning och då har det funnits ett stort kraftfält runt regeringsarbetet, men ska (s) fortsätta som folkrörelseparti måste det finnas ett kraftfält även inom partiorganisationen och då kanske ett arbetsutskott skulle ge ett mer breddat ledarskap, säger Wanja Lundby-Wedin.

FAKTA: Sahlin tungt namn
Flera kandidater till posten som partiledare för socialdemokraterna har fallit bort:
Favoriten Margot Wallström har sagt ett bestämt nej.
Tvåan Carin Jämtin avsade sig riksdagsplatsen för att visa att hennes nej var på allvar.
Ulrica Messing har ännu inte kommenterat sitt nej, vilket kan öppna för övertalning.
Mona Sahlin säger ingenting.
De före detta ministrarna Pär Nuder, Thomas Östros och Sven-Erik Österberg har också nämnts i diskussionerna om den nya s-ledaren.