Först fick de sparken. Sedan fick några tillbaka jobben på Marabou, men då som inhyrda från bemanningsföretag. Nu stämmer Livs företaget för brott mot företrädesrätten och kräver runt 75 miljoner i skadestånd.

I slutet av 2004 sade Marabou i Upplands Väsby upp ungefär 130 anställda på grund av arbetsbrist. Bristen blev dock kortvarig. Redan i februari behövde Marabou öka personalstyrkan igen, men i stället för att återanställa de uppsagda hyrdes personal in.
Bemanningsföretaget som anlitades anställde och hyrde sedan ut ett urval av de tidigare Marabouanställda, utan att ta hänsyn till turordningsreglerna för återanställning.

– Marabou valde ut vilka de ville ha tillbaka och bemanningsföretaget användes som bulvan. De som blev bortsorterade var folk man inte ville ha, sådana som hade mycket sjukfrånvaro eller småbarnsföräldrar, säger Mikael Löthén på Livs, som arbetat med fallet.

Medvetet fusk
Han anser att Marabou använt bemanningsföretaget för att kringgå lagen om anställningsskydd, som säger att uppsagda har företrädesrätt till återanställning. Därför stämmer facket Kraft Foods Sverige, som äger Marabou, inför Arbetsdomstolen (AD).

– Vi vill att domstolen fastställer att man inte kan göra så här. Det är rent ut sagt ett jävla sätt. Marabou försöker sätta reglerna om återanställning ur spel.

Marabou har också anställt personal direkt utan att ta hänsyn till återanställningsrätten, enligt stämningsansökan som lämnats in till AD.

Totalt är det runt 100 tidigare anställda, alla med förtur till anställningar, som drabbats och som står bakom stämningen. Livs kräver 150.000 kronor var åt de drabbade i allmänt skadestånd, dessutom kräver facket ekonomiskt skadestånd för utebliven lön för dem som inte blivit återanställda.

Ökar summan
Eftersom företaget brutit mot reglerna vid flera tillfällen och så många har förbigåtts blir skadeståndskravet ovanligt högt.

– Det blir 15 miljoner i allmänt skadestånd och till det kommer ungefär 60 miljoner i ekonomiskt skadestånd för utebliven inkomst för dem som borde ha blivit återanställda, säger Henric Ask, jurist på LO-TCO Rättskydd, som driver fallet.

Han tror att facket har goda chanser att vinna i AD, trots att fallet liknar det uppmärksammade Abu Garcia-målet från 2003, där domstolen gav företaget Abu Garcia rätt att hyra in personal i stället för att återanställa uppsagda.

– I det här fallet är det samma personer som hyrs in som tidigare blivit uppsagda. Dessutom har företaget påverkat vilka bemanningsföretaget skulle anställa, säger han.

Kraft Foods anser dock inte att företaget gjort något fel. Informationschef Anders Carne säger att uppsägningarna på Marabou berodde på effektiviseringar i fabriken. Den nya tillverkningen kräver att de anställda har mer kompetens än tidigare och de som inte erbjudits återanställning har saknat den efterfrågade kompetensen.

– Vi tycker inte att vi brutit mot lagen, men det är uppenbart att vi och facket har olika åsikter om hur lagen är utformad, säger han.

FAKTA: Bakgrund
2003 vann företaget Abu Garcia ett fall i Arbetsdomstolen. Dåvarande Metall hade stämt företaget för att ha hyrt in personal i stället för att återanställa tidigare uppsagda. AD konstaterade då att företaget hade rätt att hyra in personal tillfälligt vid arbetstoppar. Grafikerna är nu på väg att pröva ett liknande fall, som troligen behandlas i AD i april i år. Livs stämning av Marabou kom- mer upp i domstolen tidigast om ungefär ett år.