Allmänläkaren Katarina Hedin vid Lunds universitet visar i en avhandling att samtidig information till föräldrar och personal på förskolor gör att läkarbesöken blir färre.

Ett försök där distriktsläkare informerat personal och föräldrar samtidigt om infektioner, om när man ska gå till doktorn och så vidare visade sig ge effekt också på sjukligheten.

– Det avgörande är att personal och föräldrar fick en gemensam syn och att de fick tillfälle att ställa frågor och få samma svar, säger Katarina Hedin. 

I försöket användes Socialstyrelsens handbok Smitta i förskolan. Den bör finnas på varje förskola, säger Katarina Hedin. I vår kommer andra upplagan och då kanske den får en bättre spridning.