I skuggan av blockaden mot salladsbaren i Göteborg har Hotell- och restaurangfacket tecknat avtal med fyra andra restauranger. Sammanlagt gav fjolårets drive 50 nya avtal.

I går, torsdag, fick saluhallen Briggen sina sopor hämtade efter ett beslut av miljöförvaltningen i Göteborg. Företaget Renova hämtade dock bara själva kärlen, de översvämmade soporna fick fastighetsägaren själv sörja för.

Men beslutet om tvångstömning gäller bara detta tillfälle. Om blockaden fortsätter får nya beslut tas längre fram. Och facket tänker hålla i:

– Tills vi har ett kollektivavtal eller något annat händer, säger 1:e ombudsman Dan Fransson i Göteborg.

Inga vattentäta skott
När kampanjen startade för ett år sedan fanns inga tankar på avtalsrörelsen. Men nu när de kritiska förhandlingarna rycker allt närmare känner Dan Fransson en oro.

– Har vi den här diskussionen med företag i dag, hur ska vi då inte ha under avtalsrörelsen? När vi ändå har samma mål, att vi ska ha kollektivavtal. Det är ju alliansen överens om också fast de inte håller sams, säger han.

För även om det är många som visar sitt stöd för facket, så har motståndarna skrikit högst. Och långt efter att centerpartistiska riksdagsledamöter stödätit på Wild´n Fresh i december, vittnar blockadvakterna om ett ökat antal lunchgäster på salladsbaren.  Vakternas uppmaningar till förbipasserande att istället äta på de ställen i saluhallen som tecknat avtal, till exempel Havet och Deli 123, har inte gett lika tydligt resultat.

Positiv bieffekt
Men även om fackets agerande har rönt ifrågasättande från många håll, kan uppmärksamheten kring blockaden ur facklig synvinkel ändå ha fört något positivt med sig, tror Dan Fransson.

– Nu vet de andra företagen att vi finns. Även om det är kärvt just nu med salladsbaren så kommer vi att fortsätta, säger han.

Blockadvarslet mot salladsbaren var det 20:e under fjolåret, men det första som behövt utlösas. Avdelningen i Göteborg har fortsatt fokus på fler kollektivavtal. Diskussioner med flera restauranger pågår. Några fler konfliktvarsel är dock ännu inte aktuella.