Om inte USA:s ekonomi mattas för mycket ser 2007 ut att bli ett vändningens år för euro-länderna, spår den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Efter en rad antydningar till en vändning har det enligt OECD äntligen lossnat för euro-området. Någon ketchup-effekt är det dock inte tal om. Uppgången blir tveksam, med en ganska långsam förbättring.

Ändå pekar det mesta uppåt. Arbetslösheten är för första gången på länge under 8 procent, inflationen kommer enligt OECD:s prognos att stabiliseras på knappt 2 procent, investeringarna ökar och hushållen är mer optimistiska. Euroländerna bör också ta tillfället i akt att med de nya inkomsterna i ryggen se över hur välfärden kan garanteras för invånarna.

OECD upprepar dock som i alla tidigare studier att arbetsmarknaden bör avregleras. Det som kan stoppa uppgången är främst en större nedgång i USA än förutspått. OECD pekar på riskerna med en stor fortsatt nedgång av fastighetsmarknaden i USA, eller om dollarns värde skulle sjunka för snabbt.

Om USA:s ekonomi inte vänder nedåt för mycket kommer dock tillväxten i BNP-området att öka med 2,25 procent under 2007, tror OECD. Det är detsamma som under 2006, vilket understryker karaktären av en ”försiktig” uppgång.