Stora pensionsavgångar och underdimensionerade industriutbildningar hotar den svenska industrin. Personalbristen kan bli stor de närmsta åren.

Trots effektiviseringar, nedläggningar och utflyttning av industriverksamhet kommer 239.000 personer att behöva anställas inom industrin de närmsta tio åren, enligt prognoser från Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, som Dagens Arbete tagit del av. Det kan leda till allvarlig personalbrist.

– Pensionsavgångarna är stora de närmsta åren samtidigt som utbildningen är kraftigt underdimensionerad. Ungdomars intresse för industriutbildningar är otroligt lågt, säger Tord Strannefors, prognoschef på Ams.

Flera dimensioner
Det är inte bara ungdomarnas ointresse som är problemet. Kunskapskraven inom industrin ökar ständigt. Det räcker inte alltid med gymnasieutbildning, ofta krävs olika påbyggnadsutbildningar för industrijobben. Många företag har redan nu svårt att rekrytera tillräckligt kvalificerad arbetskraft, eftersom utbildningsnivå hos många arbetslösa är för låg. Och det kommer att bli ännu svårare för företagen att få välutbildad personal i framtiden.

– En betydande del av den utbildningen på det här området har skett inom arbetsmarknadsutbildningen. När den nu skärs ner så kraftigt förvärrar det situationen ännu mer, säger Tord Strannefors.

Om inget görs för att täcka rekryteringsbehovet kan det leda till allvarliga problem, både för industrin och samhällsekonomin. Bristen på arbetskraft gör att lönerna stiger, vilket leder till ökad inflation och till att Riksbanken höjer räntorna. Då kyls ekonomin av och arbetslösheten kommer att öka.

Orsakar nya problem
– Det kan verka motsägelsefullt att ökad efterfrågan på personal kan orsaka arbetslöshet, men precis så kan det bli om man inte gör något åt problemen, säger Tord Strannefors.

Räddningen tror han kan vara snabba insatser för att ändra ungdomars syn på industriarbete, och där har både Ams och arbetsmarknadens parter ett ansvar.

– Många har nog fått intrycket av att industrin helt håller på att försvinna, men det är ett falsarium. Även om antalet industrijobb kommer att minska i framtiden, är rekryteringsbehovet fortsatt stort.