Försämringarna i a-kassan klubbades igenom trots massiva fackliga protester före jul. Nu väntar nästa strid med facket. Regeringen vill förändra las och tillåta fria visstidsanställningar upp till två år.

Att förlänga tiden för visstidsanställningar är ett sätt att minska trösklarna till arbetsmarknaden och skapa större flexibilitet för företagen, enligt regeringen, men facket är kritiskt.

– En försämring av anställningsskyddet i form av fler och längre visstidsanställningar motverkar nya och bra jobb, säger TCO:s chefsjurist Ingemar Hamskär i en kommentar.

Gynnar arbetsgivare
Även LO är kritiskt. Erland Olauson, förste vice ordförande, säger att förslaget ensidigt gynnar arbetsgivarna. När den fria visstidsanställningen på 14 månader infördes i lagen i våras var det en kompromiss mellan arbetsgivare och fack.

– I utbyte mot arbetsgivarnas totala frihet att anställa på visstid fick vi kortare tid för att få återanställningsrätt, och den fria visstidsanställningen gick automatisk över i en fast efter 14 månader. Nu låter man arbetsgivarsidan behålla sina fördelar men tar bort alla våra, säger han.

Drabbar svaga
Erland Olauson tycker att regerings agerande är häpnadsväckande, eftersom det tydligt betonar arbetsgivarnas intressen. Han säger att förändringen i las går ut över de anställda och främst drabbar dem som har det sämst.

– Det här blir ytterligare en sten att bära för våra svagaste medlemsgrupper. Tillsammans med a-kassan och de dramatiska försämringarna av arbetsmarknadspolitiken är det ett hårt slag.

Säsongsjobb åter
Förutom förlängningen av visstidsanställning föreslår regeringen även att säsongsanställningar återinförs, att vikariat övergår till fast anställning tidigare än i dag samt ändrade regler för återanställningsrätt.

Promemorian är nu ute på snabbremiss, och en hearing om förslaget hålls den 29 januari.  Om allt går som regeringen vill gäller förändringarna från den 1 juli i år.