Från och med årsskiftet är det slut med att göra skatteavdrag för avgiften till sin fackförening och a-kassa. Konstitutionsutskottet ska nu granska om beslutet att stoppa förtidsinbetalning – och därmed en chans att ändå göra skatteavdraget – fattades på ett riktigt sätt.

– Frågan är principiell, säger riksdagsledamoten Lars Johansson (s) som har KU-anmält regeringen. Arbetsmarknadsministern utövade påtryckningar på riksdagsledamöterna i skatteutskottet.

Bakgrunden är att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i flera medier uttalade att alla möjligheter att betala in fack- eller a-kasseavgiften i förtid skulle täppas till. Därmed skulle ingen kunna betala in årets avgifter redan under förra året och därmed kunna göra avdrag i sin deklaration för 2006.

Men sedan kom förslaget på hur förtida inbetalningar skulle stoppas inte från regeringen, utan från ledamöter i riksdagens skatteutskott.

Sådana utskottsinitiativ ska användas varsamt, enligt tidigare utlåtanden av KU.

– Sven Otto Littorin borde ha tagit initiativet själv, säger Lars Johansson som hävdar att riksdagsordningen har kringgåtts av ”en minister som närmast verkar handla i panik”.

Han räknar med att KU under våren kommer att kritisera arbetsmarknadsministern för att han utövat påtryckningar på riksdagsledamöter.

Beslutet att stoppa förtida inbetalningar av avgifterna till facket och a-kassan fattades av riksdagen den 19 december. Tidigare var skattereduktionen för avgiften till a-kassan 40 procent medan avgiften till facket kunde dras av med 25 procent av kostnaden.