Med nya regler för a-kassan kommer de maximalt 300 ersättningsdagarna i att ta slut betydligt fortare. De arbetslösa tvingas snabbare över i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, som ska ersätta den nuvarande aktivitetsgarantin.

I en promemoria från näringsdepartementet, som LO-Tidningen har tagit del av, motiveras den här skärpningen med rättviseskäl. Hittills har tid i utbildning och andra arbetsmarknadspolitiska program legat utanför arbetslöshetsförsäkringen. I praktiken har en del arbetslösa därför kunnat få ekonomiskt stöd längre än andra. Orättvist, enligt promemorian.

Inga förlängningar
Regeringen vill också slopa möjligheten till förlängd ersättningsperiod. Normalt erbjuds en arbetslös som inte hittat ett jobb efter 300 dagar att delta i aktivitetsgarantin. Men enligt de nuvarande reglerna kan han eller hon i stället få sin ersättningsperiod förlängd, som mest till 600 dagar. Det sker till exempel när arbetsförmedlingen bedömer att den arbetslöse ändå snart kommer att få jobb, eller att aktivitetsgarantin inte förbättrar den arbetslöses chanser.

Möjligheten till förlängning ”sänder fel signaler till de arbetslösa”, skriver regeringen i promemorian. Dessutom har olika förmedlingar varit olika generösa med att förlänga ersättningsperioden, vilket skapar orättvisor.

Skarp gräns
Målet med förslagen är att göra 300 dagar till en skarp gräns i arbetslöshetsförsäkringen. De påverkar däremot inte ersättningsnivån för den arbetslöse. Regeringen har redan tidigare föreslagit att nivån ska sänkas från 80 till 70 procent efter 200 dagar, oavsett om ersättningen ges i form av aktivitetsstöd eller dagpenning från a-kassan.

För den som har barn under 18 år går gränsen inte vid 300 dagar, utan 450. I promemorian preciseras gränsen: Är du arbetslös och förälder till ett barn under 18 år på din 300:e ersättningsdag får du stämpla vidare till dag 450. Fyller däremot ditt yngsta barn 18 år före dag 300 blir det inga extra dagar. Den arbetslöse behöver inte ha vårdnaden om barnet.

Slopar rättighet
Regeringen vill också slopa de arbetslösas rätt att bara söka jobb inom sitt yrke och det geografiska närområdet under de första 100 dagarna. Här innebär förslagen i promemorian en återgång till reglerna före år 2001.

Regeringen ska nu hämta in synpunkter på förslagen för att under våren låta riksdagen fatta beslutet om lagändringarna.