Tre förändringar i sjukförsäkringen trädde i kraft den 1 januari. Ingen av dem förbättrar läget för den som är sjuk.

• Taket, alltså den lägsta inkomst som ger rätt till ersättning från försäkringskassan, har sänkts från 10 till 7,5 prisbasbelopp per år. Därmed får man bara tillgodoräkna sig lön upp till 302.200 kronor per år när sjukpenningen räknas fram. Före årsskiftet gick gränsen vid 397.000 kronor. Ligger din lön mellan de här gränserna (alltså mellan 25.000 och 33.000 kronor i månaden) får du lägre sjukpenning.

• Arbetslösa får från årsskiftet högst 486 kronor per dag i sjukpenning. När den högsta möjliga dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen sänks följer nämligen sjukpenningen med, enligt principen ”den som är arbetslös ska inte kunna få mer från försäkringskassan än från a-kassan”.

• Sättet att beräkna sjukpenninggrundande inkomst förändras. Det innebär att ersättningen från försäkringskassan sänks med 1,1 procent. Det gäller inte bara för sjukskrivna, utan också föräldralediga.

Inte för alla
För stora grupper betyder de här försämringarna dock inte så mycket i praktiken.

Kolllektivavtalade försäkringar gör att de flesta tjänstemän ändå får behålla 65 till 90 procent av inkomsten ovanför taket när de är sjuka. Det gäller även arbetare i kommunal och statlig tjänst.

För privattjänstemännen säkrades den här förmånen för övrigt i sista stund. De får behålla 65 procent av sin lön ovanför taket, utan tidsbegränsning, genom en uppgörelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK som blev klar dagarna före jul.

Sämre för dessa
Tre grupper kommer däremot att känna av försämringarna fullt ut.

Den första är privatanställda arbetare som har lön ovanför taket, till exempel anställda i byggsektorn, processindustrier och stålverk. Privatanställda arbetare är den enda grupp som inte får ersättning genom kollektivavtal för lön ovanför taket när de är sjuka.

Den andra gruppen är de arbetslösa, vars högsta sjukpenning alltså sänks.

Den tredje är alla anställda i företag som saknar kollektivavtal. De har visat sig vara fler än vad facken har trott. En rapport till den statliga socialförsäkringsutredningen i våras tyder på att 700.000 personer arbetar utan kollektivavtal.

Föräldralediga
Observera att inkomsttaket sänks för den som har tillfällig föräldrapenning, men inte för föräldralediga som tar ut ”vanliga” sjukpenningdagar.

För dem som har sjuk- eller aktivitetsersättning var taket 7,5 basbelopp redan före årsskiftet.