Det ska bli billigare att anställa unga. Arbetsgivaravgiften för ungdomar ska halveras redan vid halvårsskiftet, enligt regeringens förslag som nu har skickats ut på remiss.

I dag betalar arbetsgivare totalt 32,42 procent av lönesumman i arbetsgivaravgift och löneavgift. Från och med juli i år är det tänkt att avgiften ska minska, i alla fall för företag som har ungdomar anställda. Enligt förslaget blir den nya avgiften 21,32 procent för ungdomar mellan 19 och 24 år.

Billigt för företagare
Sänkningen innebär en halvering av avgiften till de olika försäkringar som ingår i arbetsgivaravgiften. Enda undantaget är avgiften till ålderspensionen som förblir oförändrad.  Tanken är att unga lättare ska komma in på arbetsmarknaden när det blir billigare att anställa dem. Det blir också billigare för ungdomar att driva egna företag, då egenavgifter sänks på motsvarande vis.

Nystart och garanti
Även nystartsjobben för unga som började gälla vid årsskiftet ska minska ungdomsarbetslösheten, enligt regeringen. Nystartsjobben innebär att arbetsgivaravgiften slopas helt i upp till ett år när någon mellan 20 och 25 år, som varit arbetslös eller sjukskriven i minst ett halvår, anställs. Dessutom ska en jobb- och aktivitetsgaranti för ungdomar införas i juli i år, men det är fortfarande oklart hur den ska utformas och vad den ska innehålla.

– Vi håller på med en proposition som kommer i mars, säger Mårten Wennberg, pressekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. 

Den rabatterade arbetsgivaravgiften för ungdomar beräknas kosta 3,7 miljarder om året. Förslaget är nu ute på remiss och synpunkter ska lämnas före den 25 januari.