Nystartsjobben infördes den 1 januari och de ska vara ”vanliga anställningar”, det vill säga fast jobb, visstidsanställning eller provanställning.

Arbetsgivaren slipper arbetsgivaravgift under lika lång tid som nystartsjobbaren har varit arbetslös, sjukskriven eller förtidspensionerad, dock högst fem år. För den som är 55 och äldre fördubblas tiden.

Beslut om nystartsjobb fattas av arbetsförmedlingen för ett år i taget. En förutsättning är att lön och anställningsvillkor är på samma nivå som gällande kollektivavtal. Arbetet behöver däremot inte förmedlas via arbetsförmedlingen. För den som exempelvis varit först arbetslös och sedan sjukskriven räknas tiden ihop.

Nystartsjobb gäller inte på kommuner och myndigheter, däremot kan det privata näringslivet och kommunala eller statliga företag anställa nystartare.

Den 1 januari öppnades en särskild webbplats för arbetsgivare och arbetssökande. Tanken är att olika arbetsgivarorganisationer ska länkas till hemsidan.

Läs också: Webbplatsen om nystartsjobben