Kravet för att få dra av för hushållsnära tjänster är att en fysisk person som är minst 18 år gör avdraget, och att den som utför arbetet har F-skattsedel. Skattereduktionen blir 50 procent av kostnaden, dock högst 50.000 kronor.

Till hushållsnära tjänster räknar regeringen bland annat städning, klädvård, hjälp med personliga bestyr, trädgårdsarbete och barnpassning. Arbetet ska ske i anslutning till hemmet, med undantag för tvätt vid tvättinrättning och kemtvätt.

Facket tveksamt
Hans Öhlund är ordförande för Fastighets, vars medlemmar kan beröras av förslaget. Fastighets har varit positiva till att undersöka vilka effekter skatteavdrag för hushållsnära tjänster skulle ge på svartjobb och villkoren för dem som arbetar i branschen. Hans Öhlund har inte tagit del av promemorian men när LO-Tidningen snabbt redogör för innehållet blir han inte förtjust.

– Vår utgångspunkt har varit att seriösa företag som har kollektivavtal ska omfattas av skattereduktion, säger han.

Enkla jobb?
Regeringen skriver också att en utgångspunkt för att utgifterna ska berättiga till skattereduktion bör vara att det är fråga om enklare arbete som inte kräver någon särskild utbildning utan kan utföras efter en kortare instruktionstid.

Hans Öhlund tycker att skrivningen är absurd.

– Vilken människosyn! Städning förutsätter utbildning om arbetet ska utföras på ett seriöst sätt.