/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/putte.jpg
Putte Ångman är 47 år och har jobbat i 30 år. Han har hoppat runt mellan olika restaurangjobb och har aldrig haft ett fast jobb. Han har lång branschvana och lätt att få jobb – men några fasta jobb finns inte att söka. På tio år har antalet tillfälliga jobb ökat med 40 procent och många som fyllt 30 år har fortfarande inte fått något fast jobb.
Foto: Claudio Bresciani.

Allt fler har tillfälliga jobb. Var sjätte anställd har tidsbegränsade anställningar och inom många LO-yrken är andelen ännu högre.
– Jag har sprungit runt på olika ställen i 30 år, säger Putte Ångman, som jobbar som servitör.

Det blir allt vanligare med olika slags tidsbegränsade jobb. I november i år hade 675.000 svenskar jobb som inte var fasta, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Det är 74.000 fler än samma månad förra året.

På tio år har antalet tillfälliga anställningar ökat med 40 procent.

– Det är en långvarig trend att tillfälligheten ökar, säger Gunnar Aronsson på Arbetslivsinstitutet som forskat om tillfälliga jobb.

Han tycker att det är oroande om de osäkra jobben, så kallade behovsanställningar, som ofta finns inom LO-yrken ökar. Om provanställningarna eller de långa projektanställningarna som är vanliga inom akademikeryrken ökar behöver det inte vara negativt.

Inte alltid genomgångsfas
– Provanställningar och projektanställningar upplevs ofta som utvecklande, medan springvikariaten, som är vanliga i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, oftast upplevs som negativa, säger han.

Tillfälliga anställningar kan vara ett sätt för ungdomar att prova olika jobb, men Gunnar Aronsson säger att många fastnar och blir kvar i otrygga anställningar långt upp i åldrarna.

– Det är inte ovanligt att man är kvar även efter 30, och de som hamnar i långvarig tillfällighet får problem.

Det gäller bland annat svårigheter att skaffa bostad. Många hyresvärdar kräver fast jobb för att skriva kontrakt, och det är svårt att få lån för att köpa en lägenhet.  Det är också svårt att planera för framtiden och skaffa barn när ekonomin är osäker. 

– Många lever i konstant ekonomisk stress som påverkar hela livssituationen. De vet inte om de har pengar nästa vecka.

Finns mörkertal
Andelen tillfälligt anställda varierar kraftigt mellan olika LO-förbund. Högst är den inom Hotell- och restaurangfacket (HRF), där 30 procent av medlemmarna hade tillfälliga anställningar 2005, enligt en rapport från LO. Men HRF:s ordförande, Ella Niia, tror att andelen kan vara ännu högre. När facket kontrollerade anställningsbevis i Malmö hade 70 procent av medlemmarna tidsbegränsade jobb.

– Arbetsgivarna har gjort lagens undantag om tillfälliga anställningar till regel i vår bransch, säger hon.

Den bilden delar Putte Ångman, som hoppat runt mellan olika restaurangjobb i 30 år. Han säger att han trivs med omväxlingen. Det har varit roligt att jobba vintrar i Åre och somrar i Stockholm, men nu börjar han tröttna och skulle gärna vilja ha ett fast jobb.

– Jag är 47 nu och börjar tänka allt mer på tryggheten, men det finns inga fasta jobb att söka, säger han.

Putte Ångman har varit så länge i restaurangvärlden att han slutat oroa sig för arbetslöshet och dålig ekonomi. Han har många kontakter och kan alltid få kortare jobb, men han tycker synd om alla unga som dras med en ständig oro för arbetslöshet.

Slår även mot facket
Det är inte bara är privatlivet som drabbas av otryggheten. Ella Niia säger att många tillfälligt anställda också är rädda för att engagera sig fackligt, eftersom det kan försämra deras chanser att få sina kontrakt förlängda. De vågar inte heller ställa krav på arbetsmiljö och arbetstider.

I avtalsrörelsen kommer begränsningar av de tillfälliga jobben att bli en av HRF:s huvudfrågor, enligt Ella Niia.

– Det är en av de viktigaste frågorna och vi har ett hårt tryck från medlemmarna att nå resultat.

FAKTA: Detta är tillfälliga jobb
Reglerna för tidsbegränsade anställningar skulle ändras den 1 juli nästa år, men beslutet rivs nu upp av den nya regeringen. Nya ändringar är att vänta, men exakt vad som kommer är fortfarande oklart, och tills vidare gäller detta:

Vikariat: En anställd ersätts under ledighet. När något vikarierat på en arbetsplats sammanlagt tre år under en femårsperiod, övergår vikariatet automatiskt till en fast anställning. En vikarie får efter tolv månader förtur till fasta tjänster på arbetsplatsen.

Säsongsanställning: Arbete som bara kan utföras under viss tid av året, till exempel bärplockning, snöskottning eller arbete på vissa semesteranläggningar.

Projektanställningar: Tidsbegränsat arbete som ska skilja sig väsentligt från de arbetsuppgifter den fasta personalen utför. Ingen tidsgräns anges i lagen.

Provanställning: Anställning under max sex månader som sedan övergår till fast anställning om inte arbetsgivaren meddelat annat två veckor före prövotidens slut.

Praktikarbete: Tidsbegränsat arbete för någon som går en utbildning där praktik ingår i läroplanen.
Feriearbete: Enklare arbete som utförs av studerande under kortare studieuppehåll som sommarlov.

Anställning vid tillfällig arbetsanhopning: Får pågå max sex månader
under en tvåårsperiod.

Anställning  för arbetstagare som fyllt 67 år: Arbetsgivaren har rätt att omvandla den fasta anställningen till en tidsbegränsad då arbetstagaren fyllt 67 år.

Fri visstidsanställning: Arbetsgivaren behöver inte ange något skäl för tidsbegränsningen som får vara högst tolv månader under en treårsperiod. Anställningen måste vara minst en månad, och max fem personer på en arbetsplats får ha fri visstidsanställning samtidigt.

Behovsanställning: Arbetsgivaren erbjuder arbete när behov uppstår. Personal rings in med kort varsel vid sjukdom eller arbetstoppar.

Behovsanställningar finns inte som anställningsform i lagen om anställningsskydd, men 145. 000 var ändå behovsanställda förra året, enligt LO:s rapport om anställningsformer.

Fotnot: Sammanställningen utgår från lagen om anställningsskydd. Även kollektivavtal kan reglera visstidsanställningarna.

Läs också: nyhetsartikeln "Industrin sparkar 11.000 och hyr in 11.000 i stället"