Den ekonomiska otryggheten har ökat kraftigt i USA. Människor får själva stå för stora ekonomiska risker om de blir sjuka, arbetslösa och gamla – inte företag eller staten.
 
Ekonomer och förstå-sig-påare har kliat sig i huvudet under senare år. Trots att den amerikanska ekonomin redovisat goda tillväxtsiffror och låg arbetslöshet upplever gemene man inte några goda tider. Opinionsundersökningar skvallrar om att många inte ser någon ljus ekonomisk framtid framför sig, vare sig för den egna eller för nationens ekonomi.

I en ny bok, som fått stor uppmärksamhet i hemlandet, presenterar statsvetarprofessorn på Yale-universitet Jacob Hacker sin förklaring: Medelklassamerikanen står inför ett betydligt mer riskfyllt ekonomiskt landskap än för 30 år sedan. Sannolikheten att den enskilda individens inkomst mer än halveras från ett år till ett annat har fördubblats. Från 7 procent 1970 till över 16 procent i början på 2000-talet.

Allt vanligare
Jacob Hacker visar att svängningarna i enskilda hushållens inkomst faktiskt har ökat mer än den skenande lönespridningen. Den nya högre fallhöjden märks också tydligt i annan statistik. Sedan 1980 har antalet personliga konkurser femfaldigats. Antalet hem som säljs på exekutiv auktion har trefaldigats.

Bakom utvecklingen ser författaren flera samverkande trender. Globaliseringen har gjort att jobben är otryggare än tidigare. Risken att förlora sin anställning har ökat. Men Jacob Hacker betonar också förändringar som skett i samhällets institutioner.

Unisont skifte
Det ekonomiska skyddsnätet i USA är ett lapptäcke av offentliga system och privata lösningar knutna till arbetsmarknaden. Enligt författaren har huvudaktörerna bakom dessa, politikerna och arbetsgivarna, båda tagit steg tillbaka på hushållens bekostnad. Skiftet har skett på alla fronter.

Allt färre omfattas av den offentliga arbetslöshetsförsäkringen. Andelen anställda som har sjukvårdsförsäkring genom sitt jobb minskar. Förmånsbestämda pensionsförsäkringar, som tidigare var standard på arbetsmarknaden för att dryga ut den blygsamma offentliga pensionen, blir allt ovanligare. I stället är det premiebestämda försäkringar och privat pensionssparande som gäller. Den sammanlagda effekten av dessa förändringar är, enligt Jacob Hacker, att amerikanerna i allt större utsträckning får bära risken för arbetslöshet, sjukdom och ålderdom in på bara skinnet.