LO har svarat på Svenskt Näringslivs avhopp från pensionsförhandlingarna i november och givit förslag till hur bättre pensioner ska finansieras.

– Därmed ligger bollen på arbetsgivarsidan, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson.

Svenskt Näringsliv avbröt förhandlingarna om Avtalspension SAF-LO den 7 november i protest mot att LO inte hade räknat in kostnaderna för bättre pensioner i sina lönekrav. För att börja förhandla igen ville Jan-Peter Duker, vice vd och förhandlingsledare för Svenskt Näringsliv, se prov på att LO inser att förbättrade pensioner kostar.

I det svar som Erland Olauson lämnade till Svenskt Näringsliv i tisdags för LO fram olika sätt att finansiera höjda pensionspremier. Ett är att höja den ålder från vilken arbetare börjar tjäna in till avtalspensionen, från nuvarande 21 år till 25 år (samma ålder som gäller för privattjänstemännen).

För att underlätta finansieringen är LO också inne på att pensionspremierna kan höjas i små steg under en följd av år.

Räcker detta för att få Svenskt Näringsliv tillbaka till förhandlingsbordet?
– Jag har inga kommentarer, svarar Jan-Peter Duker.

Kravet på bättre pension finns med när LO-förbunden lämnar sina avtalskrav till motparterna, så som Pappers gjorde i onsdags. Och arbetsgivarna i enskilda branscher, exempelvis skogsindustrin, skulle mycket väl kunna gå med på höjda pensionspremier utan att någon uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv är klar. Någon anpassning av det gällande pensionsavtalet krävs inte.

Men LO:s mål är en gemensam uppgörelse för alla arbetare.

– Vi håller samman hårt kring pensionen, säger Erland Olauson. Det bästa Skogsindustrierna kan göra om de vill lösa frågan är att trycka på Svenskt Näringsliv.

FAKTA: 1,5 miljoner arbetare
Avtalspension SAF-LO omfattar närmare 1,5 miljoner arbetare i privata företag. Arbetsgivaren betalar in en avgift motsvarande 3,5 procent av lönen till den anställdes pension varje år, oavsett hur hög lönen är.

I våras fick privatanställda tjänstemän ett nytt pensionsavtal. Arbetsgivaren avsätter 4,5 procent av lönen till pensionen, så länge lönen är under 7,5 basbelopp per år (27.800 kronor i månadslön). På lön ovanför det taket är pensionsavgiften hela 30 procent.
LO och Svenskt Näringsliv är överens om målet: Avtalspensionen för arbetare ska bli likvärdig med tjänstemännens pension. Men de är oense om finansieringen.

Läs också: nyhetsartikeln "Penisonen – den sista klassfrågan"

Läs också: nyhetsartikeln "Högre pensioner på Svenskt Näringsliv"