Allt fler teknikföretag väljer att hyra personal i stället för att anställa.
– Det ses som lättare och mindre riskfyllt än att tillfälliga anställningar, säger Robert Tenselius på Teknikföretagen.

Mer än hälften av alla teknikföretag hyr personal från bemanningsföretag, och antalet inhyrda ökar. Enligt Robert Tenselius, som undersökt teknikföretags användning av hyrpersonal, vill företagen ha en flexibel personalstyrka.

– Att hyra personal är ett enkelt sätt att få flexibilitet. I globaliseringens tid måste man snabbt kunna öka och minska personalen för att hänga med i konkurrensen, säger han.

Byråkratin sätter stopp
Undersökningen visar också att de flesta företag hellre vill anställa direkt, men att reglerna på arbetsmarknaden hindrar dem. 

– 96 procent av de stora och 80 procent av de små företagen tycker att reglerna på arbetsmarknaden, både lagen om anställningsskydd och kollektivavtalen, gör det problematiskt att anställa, säger Robert Tenselius.

Den bilden delar inte Roger Nilsson som är ombudsman på IF Metalls Stockholmsavdelning. Han säger att det finns många möjligheter till tidsbegränsade anställningar.

– Facket säger i princip aldrig nej till visstidsanställningar på upp till tolv månader, om det inte är uppenbart att det egentligen borde vara en fast tjänst.

Risk för fusk
Roger Nilsson tycker att det finns en risk att bemanningsföretag används för att kringgå lagen om anställningsskydd.

– Det kommer ju ständigt nya fall där man säger upp personal och ersätter dem med inhyrda. När bemanningsföretag används så är man fel ute, säger han.

Att inhyrda faktiskt ersätter  fast anställda slår Teknikföretagens chefekonom Anders Rune fast i en kommentar till organisationens undersökning.

– Det är intressant att notera att de drygt 11.000 personer som i dag hyrs in från bemanningsföretag motsvarar i stort den minskning av antalet direktanställda i teknikföretag som skett de senaste tio åren, säger han.

Läs också: nyhetsartikeln "Utan fast kneg – trots 30 branschår"