Pappers vill ha stridsrätt lokalt. Den lokala stridsrätten ska också kunna användas för att ordna avtal på nya arbetsställen och se till att utländska företag omfattas av kollektivavtalet och Pappers lönenivåer.

Pappers lämnar i dag, onsdag, sina krav till arbetsgivarna Den lokala stridsrätten är en tung del i kravbatteriet inför vinterns avtalsrörelse.

– Vi vill införa en reglering som ger det lokala facket muskler i sina förhandlingar, säger avtalsombudsman Matts Jutterström.

Han konstaterar att de lokala avtalen saknar avtalade lägsta löner – och att det är ett problem för Pappers. Förbundets avdelningar kommer överens med sin arbetsgivare om de verkliga och utbetalda lönerna och det sker under fredsplikt.

Flera användningsområden
Den reglering Pappers nu förespråkar innebär att de centrala parterna ska kunna vidta stridsåtgärder så länge de lokala förhållandena inte är reglerade. Det handlar alltså om en slags lokal stridsrätt, men de centrala parterna förfogar över den. Samma skrivning är också tillämplig om ett nytt arbetsställe öppnas eller när de verkliga lönerna ska fastställas hos en utländsk entreprenör, som anlitas av Pappers-företaget.

Det här är ett av de krav som Pappers i dag lämnar över till sin motpart i Sveriges Skogsindustrier.

Pappers tar även upp jämställdhetspotten som på avtalsområdet blir 31 kronor per anställd. Varje anställd ska även garanteras ett lönepåslag på minst 600 kronor i månaden, vilket är 200 kronor mer än i plattformen för Facken inom industrin. Tanken är att begränsa arbetsgivarnas godtycke vid löneutläggningen.

Facket vill även ha en arbetstidsförkortning med nio timmar, vilket får till effekt att löneutrymmet minskar från 840 kronor till drygt 720 kronor. Alla ersättningar ska dessutom höjas med 4,2 procent.

Pappers vill även kopiera Elektrikernas avtalskrivningar om arbetsmiljö, som innebär att Arbetsmiljöverket ska avgöra om inte de lokala parterna kan enas om arbetsmiljön. Facket vill dessutom ha hårdare bestämmelser om inhyrning och entreprenörer. Personal ska inte få hyras in om uppsagda fortfarande har återanställningsrätt. Entreprenörer måste godkännas av Pappers. Facket vill ha det inskrivet, eftersom en dom i Arbetsdomstolen tidigare i år sa annorlunda.

Fler valmöjligheter
I kollektivavtalet vill Pappers även skriva in lagreglerna om jämställdhet och diskriminering. Skälet till det är att ge större kraft åt reglerna och öppna möjligheterna att kräva skadestånd för avtalsbrott.

Om Pappers får bestämma ska den personliga integriteten skyddas i avtal. Bland annat handlar det om att hindra arbetsgivare från att läsa privat e-post samt stoppa tvång om läkarundersökningar.

För dem som sägs upp vill Pappers ha bättre villkor. Uppsägningstiden ska fördubblas och den sista halvan ska vara arbetsfri för att skapa möjligheter att skaffa nytt arbete med bibehållen lön.