Arbetsgivarna i livsmedelsindustrin vill att bara årsarbetstiden ska vara bestämd. I övrigt ska arbetets förläggning styras av företagets behov.

Livsmedelsföretagen vill också att den arbetade tiden ska göras upp mellan den enskilde och chefen utan fackets inblandning.

Räknar ören
Livs krav är i stor utsträckning en omräkning till förbundets avtalsområde av kraven i den plattform som Facken inom industrin har enats om.

Lönekravet är formulerat som 494 öre mer i timmen, vilket motsvarar en ökning av månadslönen med 859 kronor. Avtalets lägstalöner ska höjas med 805 öre i timmen, enligt fackets krav.

Livs använder inte jämställdhetspotten. I stället vill facket att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att utvecklas i arbetet och att hindren för kvinnor ska undanröjas.

Sifferlöst svar
Arbetsgivarna svarade inte med något siffersatt lönebud.

– Vi skärper kravet om inhyrning. Vi vill att det ska finnas en lokal överenskommelse innan något bemanningsföretag anlitas, säger Gerald Lindberg, andre ordförande i Livs.

Bland fackets övriga krav finns att olika former av treskift ska jämställas och att arbetsgivaren ska stå för kläder och skor på jobbet.