Närmare 2.000 teletekniker förlorade rätten att gå i pension vid 60 när företaget Relacom tog över dem. Sekofacket räknar med rättegång om det inte får tillbaka den tidiga pensionstiden i nya förhandlingar.

Teknikerna tog med sig pensionsförmånen då de såldes från Telia till Flextronics 2001. Telia skickade med 700 miljoner kronor för att täcka pensionsåtagandena.

Men i samband med att Flextronics sålde teknikerkåren vidare till Relacom 2005 utnyttjade Flextronics ett kryphål i lagen och sa upp de lokala avtal där pensionerna reglerades.

Fem års jobb
Kabeltekniker och annan personal fick i ett slag fem år längre till pensionen. Och eftersom pensionsförmånerna fanns i lokala avtal kunde Seko ingenting göra (bara när det centrala avtalet är uppsagt kan facket ta till stridsåtgärder).

Under hård press från förbittrade medlemmar har Seko nu låtit LO-TCO Rättsskydd undersöka alla juridiska möjligheter att driva kravet på bibehållna pensionsförmåner. Seko fick Rättsskyddets promemoria i onsdags, och efter att ha satt sig in i den säger Sekoordföranden Janne Rudén:

Ska processa
– Det finns möjligheter att processa – och då ska vi processa. En förhandlingsframställan skickas till Relacom, Flextronics och Telia i dag (fredag) eller senast på måndag. Vi anser att alla tre företagen är skyldiga att bidra med pengar.

Den juridiska grunden för Sekos krav är komplicerad och innefattar bland annat domar i EU:s domstol i liknande fall.

Trotjänare
Enkelt uttryckt anser Seko att pensionsförmånen följer med då verksamhet överlåts till en ny arbetsgivare.

I paragraf 6b i lagen om anställningsskydd, där övergång av verksamhet regleras, undantas visserligen ”ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner” från de rättigheter som ska flyttas över till den nya arbetsgivaren. Men detta gäller allmän pension, inte den speciella pensionsförmån som de gamla trotjänarna från Televerket har haft, hävdar Seko.

Miljardbelopp
Facket är berett att gå ”så långt som krävs” för att rädda medlemmarnas pensionsförmåner. Eftersom stora pengar står på spel väntar troligen en lång process, där frågan till slut löses i domstol. Relacoms vd Johan Ek har uppskattat summan till 1,3 miljarder kronor.

Också inom spårtrafiken har ett antal äldre anställda blivit blåsta på möjligheten till pension vid 60 år, som de hade under SJ-tiden. LO-TCO Rättsskydd utreder möjligheterna att driva även deras sak. Seko väntar att en promemoria blir klar före jul.

FAKTA: Förlorad förmån för statsanställda
• Sedan gammalt har grupper av statligt anställda kunnat pensionera sig från 60 år. Då de statsanställda fick ett nytt pensionsavtal 1991 höjdes pensionsåldern till 65 år för alla nyanställda. Men de som var anställda den 1 april 1991 på ett jobb med lägre pensionsålder, och som hade fyllt 28 år, fick behålla rätten till tidig pensionering.

• Under Teliatiden valde många teletekniker frivilligt att fortsätta efter 60 år. Men då Flextronics tog över försvann arbetsglädjen, och nästan alla ville sluta vid 60. Därför blev pensionsåtagandet dyrare än vad arbetsgivarna hade kalkylerat med.

• I våras sa Relacom definitivt stopp. De som hann fylla 60 år före den 1 augusti 2006 var de sista som fick utnyttja pensionsförmånen.

Läs också: nyhetsartikeln "Relacom skär ner men ökar övertider"