Så skred han fram ur skuggorna till sist. Carl B Hamilton, professor, före detta chefekonom på Handelsbanken, före detta statssekreterare i finansdepartementet och numera riksdagsman (fp). Han rev av täckelsen, kanske omedvetet. Men han gjorde det.

Beskedet var klart och entydigt: ”Det har också effekt på lönebildningen. Arbetslösa är beredda att ta en något lägre lön än annars, och kollektivavtalsnivåerna påverkas sannolikt också.”

Det som regeringen förnekat i sten avslöjades nu av professor Hamilton. Han bröt sig in i en interpellationsdebatt om a-kassan där jag ställt arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (m) till svars om vilka nya jobb försämrad a-kassa förväntas ge.

Men den uppriktige Hamilton förde snabbt debatten till den verkliga kärnan, nämligen fördelningen av framtidens löneutrymme.
Med Hamiltons resonemang framför ögonen så blir det mycket tydligt hur den handelsanställda som har Sveriges lägsta kollektivavtal på 13.676 kronor i månaden tvingas ta ett nytt jobb för 8.000 kronor i månaden. Så blir resultatet när högerns nya a-kassa träder ikraft.

Klassklyftorna blir större
Men inte nog med det. Lönegapet kommer att öka. Klasskillnaderna blir större. Och det ingår som en cynisk kalkyl i högerpolitiken. Självklart är det inget högern vill skylta med. Men så ser verkligheten ut.

Det är intressant att få det som framför allt fackföreningsrörelsen hävdat bekräftat. Sänkt a-kassa är plogen för lägre löner. Hamilton lyckades med bara några ord bekräfta den dolda agenda som regeringen arbetar med. När Hamilton kom ut ur dimmorna gjorde han faktiskt en insats för att göra hela debatten omkring a-kassan intellektuellt hederligare.

Det är bra. Regeringsföreträdare som arbetsmarknadsminister Littorin kan inte gärna ifrågasätta att Hamilton har rätt. Hamilton gjorde ju sitt bästa för att stödja Littorin i debatten. Men kanske inte glädjen är så stor över detta när nu skynket har fallit och det är klarlagt att den försämrade a-kassan är ett sätt att pressa lönerna nedåt.

Högerstyrets julklapp till löntagare och arbetslösa
Snart alldeles innan jul ska högerstyret dela ut sin julklapp till de löntagare som från tid till annan drabbas av arbetslöshet : Som en frihetsreform så erbjuder vi er i steg ett lägre arbetslöshetskassa. Och i steg två så ökar friheten med lägre löner.

En liten etikett med orden: God Jul från Hamilton och Littorin, kanske passar i sammanhanget.

Peter Hultqvist
Riksdagsledamot (s)
Skriv till debattredaktören