Två av Box Deliverys underentreprenörer, som Transports avdelning varslat om blockad för att de inte tecknat kollektivavtal, går in i arbetsgivarorganisationen.
 
– Jag hoppas att det ordnar sig nu, säger ombudsman Tony Blomberg.

Genom att gå med i arbetsgivarorganisation omfattas företagen automatiskt av transportavtalet. Än har de dock inte beviljats medlemskap.

Blockaden skulle ha trätt i kraft igår 13 december, men den har på Medlingsinstitutets inrådan skjutits upp till den 19 december.