De missnöjda är fler än de som är nöjda med hur deras löner har utvecklats under de senaste tre åren. Kvinnor är mer missnöjda än män.

Bilden är inte entydig. Det går till exempel inte att säga att offentligt anställda är mer nöjda eller missnöjda än privat anställda.