Antalet tillfälliga jobb ökade med 74.000 mellan november 2005 och november i år. Samtidigt minskade antalet fasta jobb med 14.000, enligt SCB.

Var sjätte anställd har ett tillfälligt jobb, enligt novemberstatistiken.

4.370.000 personer var sysselsatta i november, 66.000 fler än i november i fjol. Ändå ökar inte sysselsättningsgraden. Orsaken är att befolkningen också ökar.

Tre fjärdedelar av befolkningen var sysselsatta både i november 2005 och 2006.

Arbetslösheten sjönk från 5,0 till 4,3 procent på ett år. 199.000 människor var öppet arbetslösa i november 2006, en minskning med 28.000 på ett år.

Arbetslösheten bland ungdomar i åldrarna 16 till 24 år ligger kvar runt 10 procent. Ungefär 50.000 ungdomar var arbetslösa i november.