Chiles gamla diktator Pinochet dog för några dagar sedan. Dagen efter råkade jag lyssna på ett samtal mellan två herrar som gick ut på att Pinochet visserligen var en diktator, men att han trots allt fick till ordning och reda i Chiles ekonomi. Liknande tongångar skrevs av Bo Södersten i Expressen den 11 december.

Det är inte första gången jag hört dessa överslätande tongångar om Chilediktaturen. Särskilt inom borgerliga kretsar verkar inte störtandet av en demokratiskt vald regering i Chile 1973 utgöra någon grund för upprördhet. Att tusentals Allendeanhängare och fackliga aktivister mördades, torterades och utsattes för brutala övergrepp ursäktades tidigt med att det var ekonomiskt nödvändigt.

Svenska Dagbladets ledarsida slog redan 1973 an tonen. Krossandet av demokratin blev där till en konsekvens av Allendes påstått felaktiga politik, och legitimerades av ekonomiska skäl.

Det är naturligtvis upprörande att demokratin kan sättas på undantag när det passar högern. Men hur är det med sanningshalten i att kuppen räddade Chiles ekonomi?

Borgerliga vårdar myten om Friedman

Ibland borgerliga ekonomer finns det en väl spridd myt om att det var Milton Friedmans ”Chicagogossar” och deras extremt marknadsliberala ekonomiska politik som låg bakom Chiles positiva ekonomiska utveckling. Men sanningen är att den av Friedman inspirerade marknadsliberala politiken efter kuppen 1973 ledde Chile mot ruinens brant. När Allende störtades 1973 var arbetslösheten drygt 4 procent.

Tio år senare, efter genomförandet av Friedmans politik, var arbetslösheten 1983 över 20 procent. Fattigdomen hade fördubblats. En djup depression drabbade Chile åren 1982-83. Industrier gick omkull och valutan föll som en sten.

Chiles ledarskap tvingades av folkliga protester, upplopp och strejker att överge Friedmans ”laissez-faire-politik”(låt-gåpolitik). Istället byttes den i rakt motsatt riktning. På beprövat keynesianskt vis infördes ett omfattande sysselsättningsprogram, minimilöner och återskapade fackliga rättigheter. Staten tog en mer aktiv roll i ekonomin. En demokratiseringsprocess inleddes.

Allende skapade en ny klass av småbrukare

Chiles ekonomi återhämtade sig. Bakom detta låg också Allendes tidiga reformer under början 1970-talet. Allendes jordreform hade ersatt de stora jordgodsen med en växande klass produktiva småbrukare. Dessa drog både in exportinkomster, men blev också en inhemsk konsumtionsmotor med sin ökande efterfrågan.

Allende fick aldrig chansen. I stället störtades han av en blodig kupp och politiken ersattes av en helt extrem och misslyckad marknadsliberalism. I borgerlig mytbildning fortsätter denna politik att beskrivas som lyckad. I verkligheten är det dock en marxistiskt inspirerad jordreform, och keynesianskt inspirerad statsinterventionism som ligger bakom Chiles återhämtning. Men om detta tiger borgerligheten.

Stefan Carlén
Förbundsekonom, Handels
Skriv till debattredaktören