Efter några goda år bromsar nu den svenska exporten. Dragloket i ekonomin tas i stället över av svenskarnas egen allt större konsumtion samtidigt som sysselsättningen ökar. Dagens situation påminner därmed alltmer om hur det såg ut just innan överhettningen i slutet av 1980- och 1990-talet, enligt Svenskt Näringsliv.

Ökade kostnader för arbetskraften kan i det läget göra att Sverige tappar i konkurrenskraft och att den efterföljande lågkonjunkturen blir djup och långvarig.

Runt 3 procent
Redan nu har Sveriges kostnader för arbetskraften ökat till bland de högsta i Europa, hävdar Svenskt Näringsliv, och vill därför se en återhållsam lönerörelse med löneökningar runt eller strax under 3 procent.

– Och jag måste understryka att sådana löneökningar ger högre realinkomstökningar på sikt, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Om LO:s lönekrav går igenom hamnar lönerna betydligt högre än så, konstaterar han.

Inklusive löneglidning och kostnaderna för den nya avtalspensionen som just nu förhandlas kommer kostnaderna för arbetskraften att i stället öka med över 6 procent, anser han.

Produktiviteten
Enligt LO bestäms löneutrymmet dels av löneökningstakten i omvärlden, dels av att produktiviteten i Sverige har varit så mycket högre än i omvärlden. Svenska företag har alltså blivit mer effektiva än konkurrenterna och kan därmed ta ut större vinster. Att inte ta ut en del av den ökade produktiviteten i form av högre lön ger i annat fall i stället att arbetsgivarens vinstandel ökar ännu mer, enligt LO.

Enligt Svenskt Näringslivs rapport är det dock inte relevant.

”Olika tal om löneutrymmen, produktivitetstillväxt, vinster, med mera, är alla irrelevanta när det kommer till en internationell jämförelse. Det allenarådande kvittot på hur en avtalsrörelse förlöper är att studera vad som händer på arbetsmarknaden”, skriver arbetsgivarna med klar adress till LO.

FAKTA: Svenskt Näringsliv konjunkturprognos
Svenskt Näringsliv skriver upp sina siffror för den svenska ekonomin under de kommande åren:

• Bruttonationalprodukten ökar med 4,5 procent i år och 3,4 procent nästa år. Så sent som i september trodde Svenskt Näringsliv att BNP nästa år ”bara” skulle stiga med 2,7 procent.
• Riksbankens styrränta stiger och kommer under 2008 att ligga runt 4,0 procent. Då sjunker också BNP-ökningen till 2,7 procent.
• Inflationen blir i år 1,4 procent, 1,7 procent nästa år och 1,8 procent år 2008.
• Den öppna arbetslösheten väntas hamna på 5,4 procent i år, 5,4 procent nästa år och 5,1 procent år 2008.