– Min uppgift är att sträva efter öppenhet. Våra processer får inte uppfattas som slutna. Öppenheten gör att medlemmarna känner sig mer delaktiga, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Hon säger också att den öppna och offentliga debatten om avtalskraven skulle ha skadat fackföreningsrörelsen om den inte lett till enighet. Som utvecklingen nu blev var den offentliga diskussionen bara bra. Rent allmänt anser hon att en öppen debatt kan driva in folk i låsta positioner, men den kan också visa upp styrka genom att förbunden klarar ut svåra frågor.

Under hösten har tongångarna bitvis varit mycket hårda mellan företrädare för olika LO-förbund. Diskussionen i offentligheten började på allvar när IF Metalls ordförande Stefan Löfven reserverade sig mot nivåerna i avtalskraven. Den offentliga trätan förbyttes sedan i en gemensam samling kring kraven – och det blev en slags styrkedemonstration.

Mot öppenheten står den gamla förhandlarkulturen och auktoritetstro. Med medietränade och yngre fackliga företrädare håller slutenheten på att försvinna. Under hösten bidrog också starka känslorna till en öppen debatt. I stor utsträckning handlar det om mångårig irritation över industriavtalet bland en del förbundsföreträdare.

Industriavtalet
Wanja Lundby-Wedin påpekar att industriavtalet har lyckats rädda kollektivavtalen inom industrin och att övriga förbund i LO-styrelsen bidrog till att det från början inte blev en ordentlig diskussion om industriavtalet.

Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson bekräftar att det i viss utsträckning handlade om en tilltagande kritik mot industriavtalet. Offentlighet blir då en slags påtryckning.

– Naturligtvis finns det ett demokratiskt värde i öppenheten. För mig gäller det också att driva på för att det ska bli så bra resultat som möjligt för mina medlemmar, säger han.

En del invänder att kritiken var för grov och att diskussionen därför borde ha hållits internt. Det tycker inte Elektrikernas avtalssekreterare Ronny Wenngren:

– Det är fel att hålla oenighet intern. Offentlighet är bra, säger han.

Sammanhållning
Han tycker dessutom att det blivit ett sätt för facken att synas. Det är en poäng att visa att det inte är så lätt att jämka ihop så många olika viljor.

– Vi har för länge försökt dölja motsättningar. Efter en sådan här uppslitande debatt är sammanhållningen mycket hårdare än tidigare och det blir svårare att splittra den, säger Ronny Wenngren.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström anser också att samordningen är starkare sedan motsättningarna diskuterats igenom ordentligt.

– Samordningen har fötts med vånda och det ligger ett värde i det, säger han.

Handels ordförande påpekar också att det är viktigt att ha respekt för varandra åsikter. Om någon tycker annorlunda finns det med all säkerhet rationella motiv till det.

Arbetsgivarna
Pappers Matts Jutterström tror inte att den öppna debatten på något vis hjälper arbetsgivarna. De får veta ändå.

– I förhandlingarna med arbetsgivarna handlar det också om att så klart och tydligt som möjligt tala om vad man vill. Ess i rockärmen funkar inte, säger han.

Matts Jutterström tror på stor öppenhet som modell, men han pekar också på att arbetsgivarna inte är särskilt offentliga med sina åsikter. Det är inte mycket som är känt om deras hållning för den kommande avtalsrörelsen.