Den nya kemikalielagen är klart försvagad i jämförelse med dess ursprung och med en tidigare omröstning i EU:s miljöutskott. Men flera ledamöter har konstaterat att lagen är bättre än ingenting.
 
Omröstningen i dag, onsdag, i Europaparlamentet i Strasbourg avgjordes i själva verket för en tid sedan när representanter för parlamentet och rådet gjorde upp om en kompromiss.

Kärnan i Reach är att ansvaret för att 30.000 kemikalier är säkra att använda överförs från nationella myndigheter till de tillverkande företagen.

Trots försvagningen tvingas kemiindustrin bli mer öppen om riskerna med kemikalierna. Företagen måste ta fram produkter som inte skadar människor och miljö, anser Joel Decaillon, ansvarig för Reach i Europafacket.

Lagen ska börja gälla i juni 2007. Medlemsländerna får sedan tre år på sig att införa reglerna i den egna lagstiftningen.

Reach ska också behandlas av medlemsländerna i rådet. Men även den omröstningen ses som en formalitet.