För andra gången fick Uppsala kommun bakläxa av Arbetsdomstolen när det gäller lärare i Knutby.

Läraren hade arbetat i Knutbyskolan sedan 2001. Efter morden i Filadelfiaförsamlingen i Knutby för snart tre år sedan, förflyttades hon och en kollega som tillhörde samma församling från skolan.

För en månad sedan meddelade Arbetsdomstolen att flytten av kollegan berodde på hennes tro, och därmed var felaktigt. I dag drog domstolen samma slutsats i det andra fallet.

Kränkt elever
Uppsala kommun, som beslutat om förflyttningarna, hävdar att de inte hade med lärarnas medlemskap i församlingen att göra. Läraren, vars dom meddelades i dag, omplacerades för att hon vid två tillfällen kränkt elever, enligt kommunen. Men domstolen trodde inte på förklaringen.

Den första händelsen kommunen syftar på inträffade ett år, och den andra ett halvår, före förflyttningen. Kommunen utredde händelserna direkt, men valde att låta kvinnan jobba kvar, och att inte polisanmäla det inträffade.

För länge sedan
Efter morden startade polisen ändå en utredning om kränkningarna och i november 2005 dömdes läraren i tingsrätten för att ha misshandlat och frihetsberövat en elev. Kommunen beslutade då att avskeda henne den 1 februari i år.

Kvinnan och Lärarförbundet, som företrätt henne, hävdade att avskedandet bröt mot lagen om anställningsskydd, eftersom det grundades på händelser som inträffat mer än två månader innan hon fick sparken. Även på den punkten fick läraren rätt av domstolen.

Kommunalare
Kommunen döms att betala sammanlagt 160 000 kronor i skadestånd till kvinnan och 50 000 kronor till Lärarförbundet.

Förutom lärarna, som nu fått sina domar, har även sex kommunalarbetare stämt Uppsala kommun för diskriminering. Även de tillhör Filadelfiaförsamlingen i Knutby och har varit anställda på Knutbyskolan.