Eftersläpande ob-ersättningar, påtvingad deltid och helgkurser utan extra ersättningar. En rad områden kommer före de rena lönekraven när kommunaltjänstemännen i SKTF samlar sig inför avtalsrörelsen.

– Vi ligger efter med nivån på våra ob-ersättningar, vi vill fördubbla den period då arbetsgivaren skjuter till pengar till föräldralediga, en del av våra medlemmar får kompetensutveckling på helger och kvällar men ersättning som om det vore vanlig arbetstid.  Dessutom måste heltid bli den nya normen eftersom vi har många som arbetar deltid. Och så håller vi utskick efter moment där visstidsanställda diskrimineras, hittar vi sådana ska vi ta tag i det också.

Lång lista
Anders Hammarbäcks kravlista är lång, och det här är bara ett smakprov. Som förhandlingschef på SKTF har han rest runt i landet de senaste månaderna för att träffa förbundets folk och samla in önskemålen inför vårens förhandlingar. Men till skillnad från andra förbund talas det lite om vilken procentsats som SKTF ska kräva i löneförhöjning.

– Risken är bara att vi stirrar oss blinda på hur mycket vi ska kräva. Eftersom vi ändå får upp nivån så pass mycket i de lokala förhandlingarna är de centrala lönekraven helt enkelt inte klara än, säger han.

Och än är det inte bråttom. I slutet på januari ska facket lämna ifrån sig de första kraven men formellt växlar förbundet sina bud med arbetsgivaren först i mars nästa år.

Lönesamtal
Bortsett från extrakraven är det en formfråga som är den viktigaste.

– Vi måste hitta ett sätt för att förändra löneförhandlingen som sker ute på arbetsplatserna så att det blir en dialog i stället för en monolog, säger Anders Hammarbäck.

Enligt honom är det en fråga för arbetsgivaren.

– Många chefer är dåligt insatta i lönepolitiken och lönekriterierna. De säger ”jag vill höja din lön men kan inte”. Och det är en dålig grund för ett lönesamtal, konstaterar han.

Lösningen är, enligt SKTF:s medlemmar, skarpare skrivningar, mer utbildning för cheferna samt en mall för hur samtalen ska gå till.

Kämpaglöd
Mest förvånad har SKTF-chefen blivit av den goda kämparglöden bland de egna.

– Kritikerna hör oftast av sig i förväg så dem känner jag till. Men en glad överraskning har varit alla de förtroendevalda som tagit till sig våra modeller och jobbar betydligt mer aktivt med att få till dem än vad arbetsgivarna gör.