/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/abande1.jpg
Tobias Åbonde, vd för Box Delivery, anser att Transports blockad mot deras underleverantörer snedvrider konkurrensen. Helst vill han skapa ett alldeles nytt avtal med Transport som påminner om taxibranschens. Men facket säger nej. Foto: Bertil Ericson.

Budbilsbranschen behöver ett eget kollektivavtal. Transportavtalet fungerar inte och snedvrider konkurrensen, enligt omstridda Box Delivery.

Företagets vd Tobias Åbonde tycker att relationerna i dag är mycket bra med facket Transport och vill passa på att arbeta för en ny typ av avtal för branschen. Han vill se en variant av taxiavtalet med garantilön och provision på intjänade pengar. Men Transport säger definitivt nej.

I Stockholm har facket varslat om blockad mot sex av Box Deliverys underentreprenörer för att de inte var anslutna till transportavtalet. Alla sex har sedan skrivit på eller är på gång.

– Det är tydligen bara Box Deliverys underentreprenörer som ska lyda under avtalet. Det är anmärkningsvärt att vi får bära hundhuvudet för en hel bransch, säger Tobias Åbonde.

– Transportavtalet ändrar förutsättningarna för oss. Vi kommer inte att kunna konkurrera med taxi och andra som kör bud.

Förnekar egen storhet
I Stockholm kör 162 bilar åt Box Delivery. Företaget har 50 underentreprenörer i huvudstaden och av dem har ungefär 15 fler än en bil. Många uppfattar företaget som totalt dominerande i Stockholm, men så är det inte enligt Tobias Åbonde. Hans förklaring är att det gröna varumärket är så slagkraftigt.

Box Deliverys vd kräver av sina underentreprenörer att de ska tillämpa taxiavtalet för anställda förare. Något de alltså får ändra på efter kraven från Transport. Tobias Åbonde har reagerat mycket starkt på uppgifter i LO-Tidningen om att en del förare hos Box Deliverys underentreprenörer jobbat upp till 90 timmar i veckan och tjänat strax under 60 kronor i timmen. Han hävdar att lönerna i verkligheten ligger någonstans mellan taxi- och transportavtalet.

– Jag blir bestört när folk har dåliga villkor.

För att reda ut detta begärde han av Transports avdelning i Stockholm att få kontrollera uppgifterna. Han fick namnet på en förare, och kom fram till att uppgifterna inte alls stämmer. Göran Pettersson är ombudsman på Transport i Stockholm. Han var med och kontrollerade förarens uppgifter, och hans slutsats är en helt annan.

Svårt att avgöra
Göran Pettersson hävdar att det med hjälp av vilotidsbok, körjournaler och lönespecifikationer inte går att säga något säkert – åtminstone inte i budbilsbranschen. Transports ombudsman tror fortfarande på förarens uppgifter om långa arbetstider och låg lön. Dessutom har han fått liknande uppgifter från andra förare. Just nu pågår diskussioner mellan Transport, Box Delivery och Biltrafikens arbetsgivarorganisation.

En annan invändning från Tobias Åbonde är att en del förare förlorar på transportavtalet, eftersom de måste sänka sig till avtalets nivå. Det är förare som i dag ligger på 30.000 till 40.000 kronor i månadslön. I diskussionerna deltar Per-David Wennberg från Transport:

– Det där är en klassisk arbetsgivarinvändning mot avtalet. Avtalet anger minimilöner. Inget hindrar högre lön och premielön, säger han. Dessutom är jag säker på att en budbilsförare som har sådan lön måste jobba väldigt mycket.

Per-David Wennberg tror att  arbetsgivarna helt enkelt tycker att avtalslönerna är för höga. På sätt och vis bekräftar han dock att Box Delivery är särskilt utsatt, men det handlar om att Transport börjat med Box Deliverys underentreprenörer. Facket kräver avtal med en lång rad andra budbilsföretag också. Syftet är inte att snedvrida konkurrensen och så blir det inte heller om alla tillämpar transportavtalet.

FAKTA: Så ser avtalen ut
Taxiavtalet har en garantilön på drygt 92 kronor i timmen i storstäderna och strax över 90 kronor i övriga landet. Lönen bygger på provision och avtalet anger ingen bestämd procentnivå på provisionen. Taxiavtalet har inga bestämmelser om ob- och övertidsersättning.

I transportavtalet är minimilönen för nya strax över 113 kronor i timmen och för dem med vana nästan 118 kronor. Till det kommer övertidsersättning på 50 procent av lönen. Ob-ersättningen är på vardagar 23,13 kronor per timme och på helger 46,60 kronor.

Läs också: tidigare nyhetsartikel "Transport vill vara säkert"

Läs också: tidigare nyhetsartikel "Inget avtal i sikte"
Läs också: tidigare nyhetsartikel "Box Delivery tiger om vilka som kör"
Läs också: tidigare nyhetsartikel "Kritiker får färre körningar"