LYRIK. Vissa poeters mödor mynnar ut i en dikt, andras syftar snarare till att producera en röst. De förra koncentrerar sig på det som blir sagt i dikten, de senare på själva utsägandet.

Ulf Eriksson skapar för sin del en uppmärksamhet som föregår till och med diktens utsägande. När man läser honom får man en rent av fysisk känsla i halstrakten, som om något vore på väg att sägas.

Varje ting, golvet som galaxen, har ett inre nattmörker som maskeras av dagen. Tingen visar inte vad de är, men deras skepnad låter oss ändå ana det inre: ”natten är dagens form”.

”Mörkret där min känsel färdas” föregår dagen på samma sätt som halskänslan föregår dikten, och i såväl dag som dikt kvarstår natten i vilken liv finns. Den natten kan man komma i kontakt med; vid frukosten kan det hända att kaffekoppen svettas och handen klirrar.

Sådana erfarenheter har hos andra gett upphov till panik (William Burroughs) eller utsatthetens gapskratt (George Bataille). Men hos Eriksson är det som om de bara inspekterades, med samma anonyma ordningssinne som en biologilärare som kollar att barnens grodor blir riktigt dissekerade.

Här finns ett stråk av osentimental melankoli som verkar placera dessa ögonblick snarare i det förflutna än i nuet eller framtiden.

Natt och livskänsla
Men Eriksson vänder sig också in i en natt som är djup nog för att inte låta beredskapens projektioner lägga sig över det han hittar. Och där stöter han på framtid istället för förflutet, istället för den anonymitet som kom till uttryck i hans intresselösa blick:

Mellan alla ens ansikten
finns ett opartiskt ansikte,
avsiktslöst, genomskinligt, nästan
en hinna utan drag.
När vi dör… flammar det upp.

Jag hade alltså fel. Det är inte liv som halskänslan ska förbereda mig på: den ska ge mig hopp om att åtminstone i dödsögonblicket helt och fullt få del av allt som är liv i mig. Eriksson visar att livsrörelsen mellan hand och kopp varken kan bli dikt eller erfarenhet, utan bara hisnande livskänsla i ögonblickets höjd.

Dikter: Om dagars genomskinlighet
Författare: Ulf Eriksson
Förlag: Albert Bonniers förlag

Lars-Erik Hjertström
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören